výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 15, 1-39

1 (KAT) Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:

2 (KAT) „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“

3 (KAT) On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje?

4 (KAT) Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.«

5 (KAT) Vy však hovoríte: »Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,

6 (KAT) ten už nemusí ctiť svojho otca.« A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje.

7 (KAT) Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal:

8 (KAT) »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

9 (KAT) No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“

10 (KAT) Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte:

11 (KAT) Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“

12 (KAT) Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“

13 (KAT) On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom.

14 (KAT) Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“

15 (KAT) Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo.“

16 (KAT) On odvetil: „Ešte ani vy nechápete?

17 (KAT) Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky?

18 (KAT) Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.

19 (KAT) Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.

20 (KAT) Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

21 (KAT) Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu.

22 (KAT) Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“

23 (KAT) Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“

24 (KAT) Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“

25 (KAT) No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“

26 (KAT) On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

27 (KAT) „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“

28 (KAT) Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

29 (KAT) Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol.

30 (KAT) Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.

31 (KAT) A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.

32 (KAT) Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“

33 (KAT) Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“

34 (KAT) Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“

35 (KAT) Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem.

36 (KAT) Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.

37 (KAT) Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.

38 (KAT) Tých, čo jedli, bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí.

39 (KAT) Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.


Mt 15, 1-39

Verš 32
Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“
Mk 8:1 - V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im:

Verš 1
Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:
Mk 7:1 - Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema.

Verš 4
Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.«
Ex 20:12 - Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Dt 5:16 - Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Ef 6:2 - Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením:
Ex 21:17 - Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.
Lv 20:9 - Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom.
Prís 20:20 - Kto kľaje svojho otca abo svoju mať, zhasne mu kahan v hustej tme.

Verš 6
ten už nemusí ctiť svojho otca.« A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje.
Mk 7:13 - A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“
1Tim 4:3 - zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.
2Tim 3:2 - Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,

Verš 8
»Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
Iz 29:13 - Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom,
Ez 33:31 - I prichádzajú k tebe, ako prichádza ľud; môj ľud sa posadí pred teba a počúva tvoje slová, ale nekonajú podľa nich, pretože v ústach majú lož, podľa nej konajú, srdce im ide za ziskom.
Mk 7:6 - On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

Verš 9
No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“
Mk 7:6 - On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
Kol 2:18 - Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní,
Kol 2:20 - Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam:
Kol 2:22 - Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky.

Verš 10
Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte:
Mk 7:14 - Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte!

Verš 11
Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“
Sk 10:15 - Ale hlas sa mu ozval znova, druhý raz: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.“
Rim 14:17 - Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.
Rim 14:20 - Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje.
Tít 1:15 - Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.

Verš 13
On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom.
Jn 15:2 - On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Verš 14
Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“
Iz 42:19 - Ktože je slepý, ak nie môj sluha? A hluchý ako môj posol, ktorého vyšlem? Ktože je slepý ako dôverník a hluchý ako Pánov sluha?
Lk 6:39 - Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?

Verš 15
Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo.“
Mk 7:17 - Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva.

Verš 19
Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.
Gn 6:5 - Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,
Gn 8:21 - I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil.
Prís 6:14 - (kto) v srdci svojom (prechováva) prevrátenosti, (kto) zamýšľa zlo v každý čas, (kto) zvady rozsieva.
Jer 17:9 - Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?

Verš 21
Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu.
Mk 7:24 - Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.

Verš 24
Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“
Mt 10:6 - Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Sk 13:46 - Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom.

Verš 36
Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.
1Sam 9:13 - Keď prídete do mesta, práve ho nájdete, skôr ako vystúpi na výšinu jesť. Lebo ľud nezačne jesť, kým on nepríde; on požehná obetu, a potom začnú jesť pozvaní. Len choďte, lebo teraz ho nájdete!“

Verš 29
Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol.
Mk 7:31 - Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

Verš 30
Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.
Iz 29:18 - A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu.
Iz 35:5 - Vtedy sa roztvoria oči slepých
Mt 11:5 - Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Lk 7:22 - A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.

Mt 15,1-20 - Mk 7, 1–23.

Mt 15,2 - "Obyčaje otcov" znamená všelijaké predpisy, popridávané k Mojžišovmu zákonu. Boli to výslovne ľudské predpisy, ktoré zachovávanie zákona neobyčajne sťažovali. Ježiš vytýka, že kvôli predpisom nezachovávajú zákon.

Mt 15,4 - Ex 20, 12; 21, 17; Dt 5, 16.

Mt 15,5-6 - V Kristových časoch Židia mali vo zvyku sľubom venovať Bohu to, čo mali dávať na výživu rodičom. Tak sa syn mohol zbaviť povinnosti vydržiavať svojich rodičov a mohol im odoprieť všetku hmotnú podporu. Takýto sľub Židia pokladali za silnejší ako prirodzenú povinnosť starať sa o rodičov. Kristus takéto počínanie odsudzuje.

Mt 15,8 - Iz 29, 13.

Mt 15,11 - Ježiš učí, že človeka môže naozaj poškvrniť iba hriech, ktorého koreň väzí v neposlušnosti a v zlej žiadostivosti srdca. "Srdce" (v. 18) sa tu berie v semitskom chápaní ako sídlo rozumu a vôle, teda myseľ, duch, vnútro.

Mt 15,14 - Lk 6, 39.

Mt 15,21-28 - Mk 7, 24–30.

Mt 15,32-39 - Mk 8, 1–10.