výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Nm 5, 1-31

1 And the LORD spoke unto Moses, saying, 2 Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that has an issue, and whosoever is defiled by the dead: 3 "Both male and female shall all of you put out, without the camp shall all of you put them; that they defile not their camps, in the midst whereof I dwell. " 4 And the children of Israel did so, and put them out without the camp: as the LORD spoke unto Moses, so did the children of Israel. 5 And the LORD spoke unto Moses, saying, 6 "Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the LORD, and that person be guilty; " 7 Then they shall confess their sin which they have done: and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he has trespassed. 8 "But if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, let the trespass be recompensed unto the LORD, even to the priest; beside the ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him. " 9 And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring unto the priest, shall be his. 10 And every man's hallowed things shall be his: whatsoever any man gives the priest, it shall be his. 11 And the LORD spoke unto Moses, saying, 12 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside, and commit a trespass against him, 13 "And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner; " 14 And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled: or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled: 15 "Then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the tenth part of an ephah of barley meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an offering of jealousy, an offering of memorial, bringing iniquity to remembrance. " 16 And the priest shall bring her near, and set her before the LORD: 17 "And the priest shall take holy water in an earthen vessel; and of the dust that is in the floor of the tabernacle the priest shall take, and put it into the water: " 18 And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering: and the priest shall have in his hand the bitter water that causes the curse: 19 And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with you, and if you have not gone aside to uncleanness with another instead of your husband, be you free from this bitter water that causes the curse: 20 But if you have gone aside to another instead of your husband, and if you be defiled, and some man have lain with you beside your husband: 21 "Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The LORD make you a curse and an oath among your people, when the LORD does make your thigh to rot, and your belly to swell; " 22 And this water that causes the curse shall go into your bowels, to make your belly to swell, and your thigh to rot: And the woman shall say, Amen, amen. 23 And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out with the bitter water: 24 And he shall cause the woman to drink the bitter water that causes the curse: and the water that causes the curse shall enter into her, and become bitter. 25 Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar: 26 And the priest shall take an handful of the offering, even the memorial thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to drink the water. 27 And when he has made her to drink the water, then it shall come to pass, that, if she be defiled, and have done trespass against her husband, that the water that causes the curse shall enter into her, and become bitter, and her belly shall swell, and her thigh shall rot: and the woman shall be a curse among her people. 28 "And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed. " 29 "This is the law of jealousies, when a wife goes aside to another instead of her husband, and is defiled; " 30 Or when the spirit of jealousy comes upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law. 31 Then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity.

Nm 5, 1-31

Verš 2
Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that has an issue, and whosoever is defiled by the dead:
Lv 13:3 - And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh: and when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy: and the priest shall look on him, and pronounce him unclean.
Lv 13:46 - "All the days wherein the plague shall be in him he shall be defiled; he is unclean: he shall dwell alone; without the camp shall his habitation be. "
Lv 15:2 - Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man has a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean.
Lv 21:1 - And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:

Verš 10
And every man's hallowed things shall be his: whatsoever any man gives the priest, it shall be his.
Lv 10:12 - And Moses spoke unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the food offering that remains of the offerings of the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy:

Verš 6
"Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the LORD, and that person be guilty; "
Lv 6:1 - And the LORD spoke unto Moses, saying,
Lv 6:3 - "Or have found that which was lost, and lies concerning it, and swears falsely; in any of all these that a man does, sinning therein: "

Verš 7
Then they shall confess their sin which they have done: and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he has trespassed.
Lv 6:5 - "Or all that about which he has sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertains, in the day of his trespass offering. "

Nm 5,2 - V hl. 5,1 – 6,27 opakujú sa a doplňujú sa zákony z Lv 11 – 15 a 18 – 22. O malomocenstve pozri Lv 13,46, o výtoku semena Lv 15, o dotyku mŕtvoly Lv 22,4. Nemocní ostávali mimo tábora dotiaľ, dokiaľ trvala ich nemoc a kým sa neočistili.

Nm 5,5-8 - Tento zákon je opakovaním Lv 5,14 – 6,7, najmä však 6,1–7. Rozdiel je len v tom, že predpokladá vyznanie viny a určuje, komu sa má dať vy náhrada: dedičovi; a ak takého niet, tak kňazovi. Hriechy proti právu blížneho sú previnením oproti Pánovi, ktorý býva medzi Izraelitmi (Lv 5,15; 6,2 atď.).

Nm 5,11-31 - Ak žena bola neverná a ak jej neveru dokázali, mala byť ukameňovaná aj so svojím spoločníkom. Niekedy však vinu ženy nebolo možno dokázať, alebo manžel svoju ženu len podozrieval z nevernosti; vtedy muž mohol od manželky žiadať, aby sa očistila od podozrenia Božím súdom. Tento zákon z jednej strany hájil manželskú čistotu, z druhej strany však dával žene účinnú ochranu a možnosť, žeby dokázala svoju nevinu v prípade, že manžel ju neoprávnene upodozrieval. Zákon však dáva len mužovi právo odvolať sa na Boží súd. – Obrady tohto súdu, ak sa žena skutočne previnila, mohli ozaj priviesť upodozrievanú ženu k vyznaniu viny alebo aspoň k oľutovaniu činu a náprave. Obeta žiarlivosti bola pre obe stránky veľmi pokorujúca. Preto tento súd sa konal veľmi zriedka. Sväté písmo neuvádza ani len jeden prípad podobného súdu.

Nm 5,25 - Porov. Lv 7, 30; Ex 29,24.