výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Ag 2, 1-24

1 on the twenty-fourth day of the month, in the sixth month, in the second year of king Darius. 2 And in the seventh month, on the twenty-first of the month, the word of the Lord came, by the hand of Haggai the prophet, saying: 3 Speak to Zerubbabel the son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Jesus the son of Jehozadak, the high priest, and to the remainder of the people, saying: 4 Who is left among you, who saw this house in its first glory? And how do you see it now? Is it not, in comparison to that, as nothing in your eyes? 5 And now be strengthened, Zerubbabel, says the Lord. And be strengthened, Jesus the son of Jehozadak, the high priest. And be strengthened, all people of the land, says the Lord of hosts. For I am with you, says the Lord of hosts. 6 And act according to the word that I planted with you when you departed from the land of Egypt. And my Spirit will be in your midst. Do not be afraid. 7 For thus says the Lord of hosts: There is yet one brief time, and I will move heaven and earth, and the sea and the dry land. 8 And I will move all nations. And the Desired of all nations will arrive. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. 9 Mine is the silver, and mine is the gold, says the Lord of hosts. 10 Great shall be the glory of this house, the last more than the first, says the Lord of hosts. And in this place, I will bestow peace, says the Lord of hosts. 11 On the twenty-fourth of the ninth month, in the second year of king Darius, the word of the Lord came to Haggai the prophet, saying: 12 Thus says the Lord of hosts: the priests question the law, saying: 13 If a man will have carried sanctified flesh in the pocket of his garment, and the top of it touches his bread, or appetizer, or wine, or oil, or any food, shall it be sanctified? But the 526 priests responded by saying, “No.” 14 And Haggai said, “If the polluted in soul will have touched any of all these things, shall it be contaminated?” And the priests responded and said, “It shall be contaminated.” 15 And Haggai answered and he said: Such is this people, and such is this nation before my face, says the Lord, and such is all the work of their hands. And so all that they have offered there has been contaminated. 16 And now, consider in your hearts, from this day and beyond, before stone may be placed upon stone in the temple of the Lord: 17 when you approached a pile of twenty measures, and they became ten, and you entered to the press, to press out fifty bottles, and they became twenty, 18 how I struck you with a burning wind, and a mildew, and a hailstorm, all the works of your hand, yet there was no one among you who returned to me, says the Lord. 19 Set your hearts from this day and into the future, from the twenty-fourth day of the ninth month, from the day that the foundations of the temple of the Lord have been uttered, and place it upon your heart. 20 Has the seed been germinated yet? And has the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree still not flourished? From this day on, I will bless you. 21 And the word of the Lord came a second time to Haggai, on the twenty-fourth of the month, saying: 22 Speak to Zerubbabel the governor of Judah, saying: I will move both heaven and earth. 23 And I will overturn the throne of kingdoms, and I will crush the strength of the kingdom of the Gentiles. And I will overturn the four-horse chariot, and its rider; and the horses and their riders shall be brought down, a man by the sword of his brother. 24 In that day, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel the son of Shealtiel, my servant, says the Lord, and will set you like a seal, for I have chosen you, says the Lord of hosts.

Ag 2, 1-24

Verš 17
when you approached a pile of twenty measures, and they became ten, and you entered to the press, to press out fifty bottles, and they became twenty,
Ag 1:11 - And I called a drought over the land, and over the mountains, and over the wheat, and over the wine, and over the oil, and whatever the soil would bring forth, and over men, and over beasts of burden, and over all the labor of hands.

Ag 2,1-5 - Ľud bol pri stavbe chrámu zronený. Ešte žili starci, ktorí ako deti videli Šalamúnov chrám a po mesiaci stavby sa presvedčili, že nový ani zďaleka nedosiahne nádheru starého, zrúcaného chrámu.

Ag 2,6-9 - Príchod mesiášskych čias otrasie nebom, zemou i národmi. Vulg tu hovorí o Mesiášovej osobe. Vo verši 7 miesto "prídu skvosty všetkých národov" prekladá: "Príde ten, po ktorom túžili všetky národy". O Spasiteľovej osobe hovorí Aggeus len nepriamo; spomína slávu druhého chrámu a len od proroka Malachiáša sa dozvieme, že touto slávou bude príchod Mesiáša (Mal 3,1 n.). Ale aj Aggeus hovorí nesporne o mesiášskych časoch. Všetky národy budú sa hrnúť k novému náboženstvu a všetky svoje skvosty obetujú Pánovi. Veď i tak jemu patrí všetko zlato a striebro. Porov. Iz 60,5 – 7,11; Mich 4,1–4 = Iz 2,2–4. Spomína tiež hlavný a prorokmi veľmi často spomínaný rys mesiášskej ríše, pokoj; porov. Iz 2,2–4 = Mich 4,1–4; Iz 9,1 n.; 11,1 n.; Mich 1 – 5. – Keď Izrael vychádzal z Egypta, vtedy Boh otriasol národmi a uzavrel so svojím národom prvú zmluvu, porov. verš 5. Pri príchode mesiášskych čias otrasie národmi znovu a uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu.

Ag 2,10-14 - Mäso z obetí bolo posvätné. Izraeliti sú nečistí, preto sú nečisté aj obety, ktoré prinášajú, nemôžu byť preto milé Bohu. "Tam" rozumej na oltári, ktorý Izraeliti postavili hneď po návrate zo zajatia (Ezd 3,3). – V okraji vrchného rúcha nosili Izraeliti veci ako u nás ženy v zástere.

Ag 2,15-19 - Kým nezačali stavať chrám, Pán ich trestal, preto mali aj obilia, aj vína omnoho menej, než čakali. – O úpale pozri 1 Kr 8,37; porov. Am 4,9. – Týmto sa vysvetľuje aj predošlá stať (verš 10–14); obety preto neboli milé Pánovi, lebo sa nechceli chytiť do stavby chrámu. Odteraz však bude ináč.

Ag 2,20-23 - Aby júdsky námestník perzského kráľa Dária nemal obavy pustiť sa do stavby chrámu, Boh ho ubezpečuje, že on zdolá nepriateľov svojho národa, pretože je Zorobábel jeho miláčik. – Pečať mala platnosť podpisu, preto si východný muž dával na ňu veľký pozor. Nosil ju buď na hrdle, uviazanú na šnúrke, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, aby sa nemohla dostať do cudzích rúk. Takýto vzácny je aj Zorobábel v Božích očiach. – Zorobábelovho starého otca Jechoniáša Boh zavrhol slovami: "Keby júdsky kráľ Koniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici: strhol by som ťa odtiaľ." (Jer 22,24) Aby si národ nemyslel, že tými slovami celkom zavrhol Dávidov kráľovský dom a zrušil aj mesiášske prisľúbenia, ktoré dal Dávidovi: vyhlasuje, že si Zorobábela vyvolil a že mu je taký vzácny ako pečatný prsteň. Platia teda aj mesiášske proroctvá.