výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ag 1, 1-15

1 (KAT) V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea k júdskemu námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka:

2 (KAT) „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: »Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.«“

3 (KAT) Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Aggea takto:

4 (KAT) „Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý?

5 (KAT) Nuž, teraz toto hovorí Pán zástupov: Všimnite si, ako sa vám vodí!

6 (KAT) Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“

7 (KAT) Toto hovorí Pán zástupov: „Všimnite si, ako sa vám vodí!

8 (KAT) Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán.

9 (KAT) Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, a odfúkol som to. Prečo? - hovorí Pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu.

10 (KAT) Preto sa nad vami zavrelo nebo, že niet rosy a zem nevydala svoju úrodu.

11 (KAT) Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na mušt, na olej a na všetko, čo zem vydáva; na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk.“

12 (KAT) Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz, Josedekov syn Jozue, a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas Pána, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Pán, ich Boh. A ľud sa bál Pána.

13 (KAT) Aggeus, Pánov posol, povedal ľudu podľa Pánovho posolstva: „Ja som s vami, hovorí Pán.“

14 (KAT) I povzbudil Pán ducha júdskeho námestníka, Salatielovho syna Zorobábela, i ducha veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu a dali sa do roboty na dome Pána zástupov, svojho Boha;

15 (KAT) dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca v druhom roku kráľa Dária.


Ag 1, 1-15

Verš 10
Preto sa nad vami zavrelo nebo, že niet rosy a zem nevydala svoju úrodu.
Dt 28:23 - Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná.

Verš 6
Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“
Dt 28:38 - Veľa semena zaseješ na poli, ale málo budeš žať, lebo všetko zožerú kobylky.
Mi 6:14 - Budeš jesť a nenasýtiš sa, vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš, a čo zachrániš, odovzdám meču.

Ag 1,1 - O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.

Ag 1,6 - Na práci nebolo požehnania.

Ag 1,8 - Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.

Ag 1,9-11 - Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.