výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Am 6, 1-14

1 הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל׃ 2 עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם׃ 3 המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס׃ 4 השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק׃ 5 הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר׃ 6 השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף׃ 7 לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים׃ 8 נשבע אדני יהוה בנפשו נאם יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה׃ 9 והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית אחד ומתו׃ 10 ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה׃ 11 כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים׃ 12 הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה׃ 13 השמחים ללא דבר האמרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים׃ 14 כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם יהוה אלהי הצבאות גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה׃

Am 6, 1-14

Verš 1
הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל׃
Ex 19:5 - ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ׃
Jer 2:3 - קדש ישראל ליהוה ראשית תבואתה כל אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם יהוה׃

Verš 3
המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס׃
Am 5:18 - הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
Ez 12:27 - בן אדם הנה בית ישראל אמרים החזון אשר הוא חזה לימים רבים ולעתים רחוקות הוא נבא׃

Verš 5
הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר׃
Iz 5:12 - והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃

Verš 6
השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף׃
Iz 5:11 - הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
Iz 5:12 - והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו׃

Verš 7
לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים׃
Iz 5:13 - לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא׃

Verš 12
הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה׃
Am 5:7 - ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו׃

Am 6,2 - O Kalane a Emate pozri pozn. k Iz 10,9. O Gete pozri pozn. k Am 1,6–8. Tieto mestá kedysi prekvitali ako dnes Izrael, jednako padli do rúk nepriateľa. Ani Izrael nemá príčiny byť bezstarostným.

Am 6,3 - Izraeliti chcú odďaľovať svoju záhubu, ale zato panuje medzi nimi násilie.

Am 6,4-6 - O Jozefovi pozri pozn. k 5,6.

Am 6,9 - Porov. 5,3.

Am 6,10 - V čase vojny a moru aj Izraeliti pálili mŕtvoly a kosti potom pochovali (1 Sam 31,12 n.; porov. Lv 20,14; 21,9). – Posledný človek, ktorý ostal v dome ešte nažive, odpovedá tomu, čo vynáša z domov mŕtvoly: "Len nie spomenúť Pánovo meno!" Sú to slová zúfalca, ktorý všetko nešťastie pripisuje Pánovi a ani od neho už nečaká pomoc.

Am 6,12 - Hnať kone do behu po skalách a na voloch orať more znamená prevrátiť prirodzený poriadok. Podobne prevrátili Izraeliti mravný poriadok.

Am 6,14 - Emat pozri Iz 10,9; porov. 1 Kr 8,65. Potok púšte je asi dnešný Wádiel Hasá medzi Moabskom a Edomskom.