výhody registrácie

Náreky

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Nár 3, 1-66

1 (KAT)AlefSom muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu.

2 (KAT)AlefVohnal a voviedol ma do temnôt, kde svetla niet.

3 (KAT)AlefNa mňa len dvíha zase celý deň svoju ruku.

4 (KAT)BetZosušil na mne telo, kožu, dolámal moje kosti.

5 (KAT)BetObklopil, obkľúčil ma jedom a útrapami.

6 (KAT)BetV temnotách ma usadil ako večne mŕtvych.

7 (KAT)GimelOhradil ma, že neuniknem, reťaze mi zaťažil;

8 (KAT)Gimelhoc by som volal, kričal, udusí moju prosbu.

9 (KAT)GimelNa cesty mi dal hradby z kvádrov, moje chodníky porozvracal.

10 (KAT)DaletJe mi ako striehnuci medveď, lev, ktorý čaká v skrýši.

11 (KAT)DaletZviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom.

12 (KAT)DaletNatiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp.

13 (KAT)HeDo mojich obličiek vstrelil šípy zo svojho tulca.

14 (KAT)HeVšetok ľud si robí zo mňa posmech, pesničky celý deň.

15 (KAT)HeHorkosťou ma nasýtil, opojil ma palinou.

16 (KAT)VauZuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom.

17 (KAT)VauZ pokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho.

18 (KAT)VauVravel som: „Zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána.“

19 (KAT)ZainSpomeň si na moju biedu, utýranosť, na palinu a otravu.

20 (KAT)ZainV spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne.

21 (KAT)ZainToto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať.

22 (KAT)ChetLáskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,

23 (KAT)Chetobnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.

24 (KAT)Chet„Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“

25 (KAT)TetDobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá.

26 (KAT)TetDobre je ticho čakať Pánovo spasenie.

27 (KAT)TetPre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladi.

28 (KAT)JodNech sedí mlčky osamelý, veď mu ho on položil!

29 (KAT)JodNech si až po prach skloní ústa, ešte je azda nádej.

30 (KAT)JodPonúknuť má líce, keď ho bije, potupou sa nasýtiť.

31 (KAT)KafPretože Pán nezavrhne naveky…

32 (KAT)KafZmilúva sa - hoc i zarmucuje - svojou veľkou milosťou.

33 (KAT)KafZo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských.

34 (KAT)LamedKeď drvia pod nohami všetkých zajatcov zeme,

35 (KAT)Lamedkeď zvrátia právo muža pred tvárou Najvyššieho,

36 (KAT)Lamedkeď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán?

37 (KAT)MemNa čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán?

38 (KAT)MemNevychádza z úst Najvyššieho nešťastie aj blaho?

39 (KAT)MemČože sa ponosuje živý človek, muž pre trest za hriech?

40 (KAT)NunPrezrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi;

41 (KAT)Nunna dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu!

42 (KAT)NunMy sme sa prehrešili, búrili sa, preto si neodpustil.

43 (KAT)SamechZahalil si sa hnevom, stíhal si nás, stínal si, nezľutoval si sa.

44 (KAT)SamechZahalil si sa do oblaku, aby neprenikla modlitba.

45 (KAT)SamechUrobil si nás odvrhlinou, smeťou uprostred národov.

46 (KAT)PeProti nám otvárali ústa všetci naši odporci.

47 (KAT)PeHrôza a jama nás čakala, zánik a skaza.

48 (KAT)PePotoky vôd mi prúdia z oka pre skazu dcéry môjho ľudu.

49 (KAT)AjinOko mi slzí, neustáva, spočinku nemá,

50 (KAT)Ajinkým nepozrie a nepohliadne z nebies Pán.

51 (KAT)AjinOko mi trápi dušu pre všetky dcéry môjho mesta.

52 (KAT)SadeAko na vtáka poľovali na mňa odporci bez príčiny.

53 (KAT)SadeV jame mi nivočili život, skál nahádzali na mňa.

54 (KAT)SadeVody mi zakrývali hlavu, myslel som: „Je mi koniec.“

55 (KAT)KofVzýval som, Pane, tvoje meno z priepastnej jamy.

56 (KAT)KofPočul si môj hlas: „Neskrývaj si ucho, keď si uľahčujem výkrikom.“

57 (KAT)KofKeď som ťa volal, bol si blízko, vravel si: „Neboj sa!“

58 (KAT)RešViedol si, Pane, spory mojej duše, vykúpil si môj život.

59 (KAT)RešVidel si, Pane, moju utýranosť, zastaň sa môjho práva!

60 (KAT)RešVidel si, Pane, celú ich pomstivosť, ako sa na mňa stroja.

61 (KAT)ŠinČul si ich hanobenie, Pane, ako sa na mňa stroja,

62 (KAT)Šinreči mojich odporcov, plány proti mne celý deň.

63 (KAT)ŠinPozoruj ich, či sedia a či stoja, že ja som ich pesničkou.

64 (KAT)TauOdplať im, Pane, podľa zásluh, podľa ich činov!

65 (KAT)TauDopusťže na ich srdce tvrdosť, nech ich stihne tvoja kliatba!

66 (KAT)TauStíhaj ich v hneve a znivoč ich pod svojím nebom, Pane!


Nár 3, 1-66

Verš 37
MemNa čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán?
Ž 33:9 - Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.

Verš 38
MemNevychádza z úst Najvyššieho nešťastie aj blaho?
Iz 45:7 - Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, ja som Pán, čo robím toto všetko.
Am 3:6 - Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? - Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?

Verš 22
ChetLáskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
Iz 1:9 - Keby nám Pán zástupov nebol ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.
Hab 3:13 - Vytiahol si zachrániť svoj ľud, zachrániť svojho pomazaného; rozdrvil si hlavu bezbožníkovho domu, obnažil si mu základy až dospodu.

Verš 23
Chetobnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
Ž 30:5 - Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

Verš 24
Chet„Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“
Hab 2:3 - Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká.

Verš 29
JodNech si až po prach skloní ústa, ešte je azda nádej.
Sk 8:22 - Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca.

Nar 3,1 - Muž, ktorý sa tu žaluje, je prorok Jeremiáš. Žaluje sa i za seba, lebo prút hnevu Pánovho naozaj zaľahol naň a mnoho musel pretrpieť v nevďačnom Jeruzaleme. Ale súčasne zastupuje aj svoj národ, je symbolom jeho a žaluje sa aj v jeho mene.

Nar 3,13 - Miesto "šípy zo svojho tulca" je doslovne: "synov (Vulg dcéry) svojho tulca".

Nar 3,16 - "Nachoval ma" prekladáme podľa LXX a Vulg. Hebrejská osnova je neistá.

Nar 3,18 - Už sa dostal na okraj zúfalstva, ale práve vtedy sa vie pozdvihnúť k Pánovi. Nasledujúce verše sú už plné nádeje.

Nar 3,24 - Jeremiáš bol kňazom; kňazi a leviti nedostali však v zasľúbenej zemi majetkový údel ako ostatní Izraeliti, ich údelom bol Pán, jemu slúžili a živili sa tiež z chrámovej služby. Ale aj údelom celého Izraela je Pán, a nie pozemské majetky, preto teraz, keď vo vojne prišiel o ne, ba stratil aj zasľúbenú zem, nemá čo zúfať, lebo Pán, opravdivý jeho údel, mu zostal.

Nar 3,31 - Na konci verša dozaista niečo vypadlo, lebo verš je prikrátky.

Nar 3,47 - Porov. Jer 48,43; Iz 24,17.

Nar 3,53 - Pozri Jer 38,1-13.

Nar 3,54 - "Vody mi zakrývali hlavu" je len zvýraznenie toho, že bol hlboko ponorený do utrpenia a že bol blízko smrti.

Nar 3,63 - Treba rozumieť "posmešnou pesničkou".