výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Pie 7, 1-13

1 O jako piękne są nogi twoje w trzewikach, o córko książęca! Opasania biódr twoich są jako zawieszenia, ręką dobrego rzemieślnika urobione. 2 Pępek twój jako czasza okrągła, która nie jest bez napoju; brzuch twój jest jako bróg pszenicy osadzony lilijami. 3 Obie piersi twoje są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt. 4 Szyja twoja jako wieża z kości słoniowych; oczy twoje jako sadzawki w Hesebon podle bramy Batrabim; nos twój jako wieża na Libanie, która patrzy ku Damaszkowi. 5 Głowa twoja na tobie jako Karmel, a włosy głowy twojej jako szarłat.Król widząc cię byłby jako przywiązany na gankach swoich. 6 O jakożeś piękna, i jako wdzięczna, o miłości przerozkoszna! 7 Ten twój wzrost podobny jest palmie, a piersi twoje gronom. 8 Rzekłem: Wstąpię na palmę, dosięgnę wierzchów jej. Niechajże mi tedy będą piersi twoje jako grona winne, a wonność nozdrzy twoich jako jabłek wonnych; 9 A usta twoje jako wino wyborne, które na prost bardzo mile płynie i sprawóje, że mówią wargi śpiących. 10 Jam jest miłego mego, a do mnie jest rządza jego. 11 Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach. 12 Rano wstaniemy do winnic; oglądamy, jeźli kwitnie winna macica, jeźli się zawiązują gronka, kwitnąli jabłka granatowe; tam ci oświadczę miłości moje. 13 Polne jabłuszka wydały wonność swoję, a przede drzwiami naszemi są wszystkie owoce wdzięczne, nowe i stare, którem tobie, miły mój! zachowała.

Pie 7, 1-13

Verš 10
Jam jest miłego mego, a do mnie jest rządza jego.
Pie 2:16 - Miły mój jest mój, a jam jest jego, który pasie między lilijami;
Pie 6:3 - Pięknaś ty, przyjaciółko moja! jako Tersa; pięknaś, jako Jeruzalem; ogromna, jako wojsko uszykowane.

Verš 3
Obie piersi twoje są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt.
Pie 4:5 - Obie piersi twoje jako dwoje bliźniąt sarnich, które się pasą między lilijami;

Verš 6
O jakożeś piękna, i jako wdzięczna, o miłości przerozkoszna!
Ž 45:11 - Słuchajże córko, a obacz, i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego, i domu ojca twojego.
Pie 1:15 - O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! oczy twoje jako oczy gołębicy.
Pie 4:1 - O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty piękna! Oczy twoje jako oczy gołębicy między kędzierzami twemi; włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Galaad.

Pies 7,1 - Sulamit a Šalamún sú mená, prvé ženské, druhé mužské, ktorých gramatická príbuznosť je zrejmá (koreň oboch je spoločný, líšia sa len v ro- de). Šalamún je teda názov pre ženícha, Sulamitka (Šalamúnka) názov pre nevestu. »Vojenský tanec«, »tanec dvoch šíkov« tancujú židovské mladuchy v Palestíne. Diváci ho sprevádzajú spevmi, výkrikmi i tlieskaním.

Pies 7,3 - Obraz ponajprv je zvýraznením hojnosti a farby. Isté druhy pšenice sú podnes, najmä vo východnom Zajordánsku, krásnej farby ľudskej pleti. Básnik však chce prirovnaním vyzdvihnúť aj to, že mladucha je vyvinutá spĺňať úlohy a povinnosti materstva. Na zvýšenie, spríjemnenie chuti primiešavala sa do vína zavše štipka korenia. Tu víno značí plodnú lásku. Pozvážané zbožie z poľa skladalo sa na holohumnici do neveľkých stohov. Radosť z úrody a žatvy vyjadrovala sa ratolesťami, čo boli zastoknuté vôkol nich, a kvetmi.

Pies 7,5 - Hesbon, staré mesto vo východnom Zajordánsku. Neďaleko brány tohto mesta, ktorou viedla cesta do Bat-Rabbim, boli rybníky. Bat-Rabbim po slovensky značí ,dcéra mnohých'. – Ak sa mladuchina hlava prirovnala k vrchu (7,6), libanonský výbežok je potom vskutku priliehavým obrazom jej nosa. Myslí sa tu na výbežok na východnej strane Antilibanonu, ktorý hľadí na Damask.

Pies 7,6 - Karmel, horstvo, ktoré leží od Stredozemného mora na juhovýchod, je pokladaný za najkrajší horský hrebeň Palestíny. Mladuchu tak ozdobujú čierne vlasy, ako zdobia tmavé lesy horu Karmel. Splývajúce vlasy boli (purpurovou?) stužkou previazané, ako kráľovský háv býval pásom prepásaný vpoly. Iné vysvetlenie: Purpur býval tmavý, bezmála až čierny. Potom by tu značil farbu mladuchiných vlasov. Text je v pôvodine porušený.

Pies 7,8 - Štíhla mladuchina postava je ako palma.

Pies 7,14 - Mandragora, alrúna, pokladala sa za čarovnú bylinu, ktorou ženy vzbudzovali vo svojich mužoch lásku. Korene a malé, žlté plody kládli tajne do lôžka, iné z nich zasa pripravovali nápojčeky lásky (porov. Gn 30,14 n.).