výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Pie 7, 1-13

1 Wie schön sind deine Tritte in den Schuhen, Fürstentochter! Die Biegungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. 2 Dein Nabel ist eine runde Schale, in welcher der Mischwein nicht mangelt; dein Leib ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. 3 Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen. 4 Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein; deine Augen wie die Teiche zu Hesbon am Tore der volkreichen Stadt; deine Nase wie der Libanonturm, der nach Damaskus hinschaut. 5 Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel, und das herabwallende Haar deines Hauptes wie Purpur: ein König ist gefesselt durch deine Locken! 6 Wie schön bist du, und wie lieblich bist du, o Liebe, unter den Wonnen! 7 Dieser dein Wuchs gleicht der Palme, und deine Brüste den Trauben. 8 Ich sprach: Ich will die Palme ersteigen, will ihre Zweige erfassen; und deine Brüste sollen mir sein wie Trauben des Weinstocks, und der Duft deiner Nase wie Äpfel, 9 und dein Gaumen wie der beste Wein, ...der meinem Geliebten sanft hinuntergleitet, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. 10 Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. 11 Komm, mein Geliebter, laß uns aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. 12 Wir wollen uns früh aufmachen nach den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock ausgeschlagen ist, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granaten blühen; dort will ich dir meine Liebe geben. 13 Die Liebesäpfel duften, und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe.

Pie 7, 1-13

Verš 10
Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen.
Pie 2:16 - Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. -
Pie 6:3 - Ich bin meines Geliebten; und mein Geliebter ist mein, der unter den Lilien weidet.

Verš 3
Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen.
Pie 4:5 - Deine beiden Brüste sind wie ein Zwillingspaar junger Gazellen, die unter den Lilien weiden. -

Verš 6
Wie schön bist du, und wie lieblich bist du, o Liebe, unter den Wonnen!
Ž 45:11 - Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr: so huldige ihm!
Pie 1:15 - Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. -
Pie 4:1 - Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön: Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern.

Pies 7,1 - Sulamit a Šalamún sú mená, prvé ženské, druhé mužské, ktorých gramatická príbuznosť je zrejmá (koreň oboch je spoločný, líšia sa len v ro- de). Šalamún je teda názov pre ženícha, Sulamitka (Šalamúnka) názov pre nevestu. »Vojenský tanec«, »tanec dvoch šíkov« tancujú židovské mladuchy v Palestíne. Diváci ho sprevádzajú spevmi, výkrikmi i tlieskaním.

Pies 7,3 - Obraz ponajprv je zvýraznením hojnosti a farby. Isté druhy pšenice sú podnes, najmä vo východnom Zajordánsku, krásnej farby ľudskej pleti. Básnik však chce prirovnaním vyzdvihnúť aj to, že mladucha je vyvinutá spĺňať úlohy a povinnosti materstva. Na zvýšenie, spríjemnenie chuti primiešavala sa do vína zavše štipka korenia. Tu víno značí plodnú lásku. Pozvážané zbožie z poľa skladalo sa na holohumnici do neveľkých stohov. Radosť z úrody a žatvy vyjadrovala sa ratolesťami, čo boli zastoknuté vôkol nich, a kvetmi.

Pies 7,5 - Hesbon, staré mesto vo východnom Zajordánsku. Neďaleko brány tohto mesta, ktorou viedla cesta do Bat-Rabbim, boli rybníky. Bat-Rabbim po slovensky značí ,dcéra mnohých'. – Ak sa mladuchina hlava prirovnala k vrchu (7,6), libanonský výbežok je potom vskutku priliehavým obrazom jej nosa. Myslí sa tu na výbežok na východnej strane Antilibanonu, ktorý hľadí na Damask.

Pies 7,6 - Karmel, horstvo, ktoré leží od Stredozemného mora na juhovýchod, je pokladaný za najkrajší horský hrebeň Palestíny. Mladuchu tak ozdobujú čierne vlasy, ako zdobia tmavé lesy horu Karmel. Splývajúce vlasy boli (purpurovou?) stužkou previazané, ako kráľovský háv býval pásom prepásaný vpoly. Iné vysvetlenie: Purpur býval tmavý, bezmála až čierny. Potom by tu značil farbu mladuchiných vlasov. Text je v pôvodine porušený.

Pies 7,8 - Štíhla mladuchina postava je ako palma.

Pies 7,14 - Mandragora, alrúna, pokladala sa za čarovnú bylinu, ktorou ženy vzbudzovali vo svojich mužoch lásku. Korene a malé, žlté plody kládli tajne do lôžka, iné z nich zasa pripravovali nápojčeky lásky (porov. Gn 30,14 n.).