výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(LS - Francúzsky - Louis Segond)

Pie 7, 1-13

1 Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince! Les contours de ta hanche sont comme des colliers, Oeuvre des mains d'un artiste. 2 Ton sein est une coupe arrondie, Où le vin parfumé ne manque pas; Ton corps est un tas de froment, Entouré de lis. 3 Tes deux seins sont comme deux faons, Comme les jumeaux d'une gazelle. 4 Ton cou est comme une tour d'ivoire; Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, Près de la porte de Bath-Rabbim; Ton nez est comme la tour du Liban, Qui regarde du côté de Damas. 5 Ta tête est élevée comme le Carmel, Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre; Un roi est enchaîné par des boucles!... 6 Que tu es belle, que tu es agréable, O mon amour, au milieu des délices! 7 Ta taille ressemble au palmier, Et tes seins à des grappes. 8 Je me dis: Je monterai sur le palmier, J'en saisirai les rameaux! Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, Le parfum de ton souffle comme celui des pommes, 9 Et ta bouche comme un vin excellent,... -Qui coule aisément pour mon bien-aimé, Et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment! 10 Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs se portent vers moi. 11 Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, Demeurons dans les villages! 12 Dès le matin nous irons aux vignes, Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, Si les grenadiers fleurissent. Là je te donnerai mon amour. 13 Les mandragores répandent leur parfum, Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, Nouveaux et anciens: Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.

Pie 7, 1-13

Verš 10
Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs se portent vers moi.
Pie 2:16 - Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui; Il fait paître son troupeau parmi les lis.
Pie 6:3 - Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi; Il fait paître son troupeau parmi les lis. -

Verš 3
Tes deux seins sont comme deux faons, Comme les jumeaux d'une gazelle.
Pie 4:5 - Tes deux seins sont comme deux faons, Comme les jumeaux d'une gazelle, Qui paissent au milieu des lis.

Verš 6
Que tu es belle, que tu es agréable, O mon amour, au milieu des délices!
Ž 45:11 - Le roi porte ses désirs sur ta beauté; Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages.
Pie 1:15 - Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes. -
Pie 4:1 - Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendues aux flancs de la montagne de Galaad.

Pies 7,1 - Sulamit a Šalamún sú mená, prvé ženské, druhé mužské, ktorých gramatická príbuznosť je zrejmá (koreň oboch je spoločný, líšia sa len v ro- de). Šalamún je teda názov pre ženícha, Sulamitka (Šalamúnka) názov pre nevestu. »Vojenský tanec«, »tanec dvoch šíkov« tancujú židovské mladuchy v Palestíne. Diváci ho sprevádzajú spevmi, výkrikmi i tlieskaním.

Pies 7,3 - Obraz ponajprv je zvýraznením hojnosti a farby. Isté druhy pšenice sú podnes, najmä vo východnom Zajordánsku, krásnej farby ľudskej pleti. Básnik však chce prirovnaním vyzdvihnúť aj to, že mladucha je vyvinutá spĺňať úlohy a povinnosti materstva. Na zvýšenie, spríjemnenie chuti primiešavala sa do vína zavše štipka korenia. Tu víno značí plodnú lásku. Pozvážané zbožie z poľa skladalo sa na holohumnici do neveľkých stohov. Radosť z úrody a žatvy vyjadrovala sa ratolesťami, čo boli zastoknuté vôkol nich, a kvetmi.

Pies 7,5 - Hesbon, staré mesto vo východnom Zajordánsku. Neďaleko brány tohto mesta, ktorou viedla cesta do Bat-Rabbim, boli rybníky. Bat-Rabbim po slovensky značí ,dcéra mnohých'. – Ak sa mladuchina hlava prirovnala k vrchu (7,6), libanonský výbežok je potom vskutku priliehavým obrazom jej nosa. Myslí sa tu na výbežok na východnej strane Antilibanonu, ktorý hľadí na Damask.

Pies 7,6 - Karmel, horstvo, ktoré leží od Stredozemného mora na juhovýchod, je pokladaný za najkrajší horský hrebeň Palestíny. Mladuchu tak ozdobujú čierne vlasy, ako zdobia tmavé lesy horu Karmel. Splývajúce vlasy boli (purpurovou?) stužkou previazané, ako kráľovský háv býval pásom prepásaný vpoly. Iné vysvetlenie: Purpur býval tmavý, bezmála až čierny. Potom by tu značil farbu mladuchiných vlasov. Text je v pôvodine porušený.

Pies 7,8 - Štíhla mladuchina postava je ako palma.

Pies 7,14 - Mandragora, alrúna, pokladala sa za čarovnú bylinu, ktorou ženy vzbudzovali vo svojich mužoch lásku. Korene a malé, žlté plody kládli tajne do lôžka, iné z nich zasa pripravovali nápojčeky lásky (porov. Gn 30,14 n.).