výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(RIV - Talianský - Riveduta)

Pie 4, 1-16

1 Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi, dietro al tuo velo, somiglian quelli delle colombe; i tuoi capelli son come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galaad. 2 I tuoi denti son come un branco di pecore tosate, che tornano dal lavatoio; tutte hanno de’ gemelli, non ve n’è alcuna che sia sterile. 3 Le tue labbra somigliano un filo di scarlatto, e la tua bocca è graziosa; le tue gote, dietro al tuo velo, son come un pezzo di melagrana. 4 Il tuo collo è come la torre di Davide, edificata per essere un’armeria; mille scudi vi sono appesi, tutte le targhe de’ prodi. 5 Le tue due mammelle son due gemelli di gazzella, che pasturano fra i gigli. 6 Prima che spiri l’aura del giorno e che le ombre fuggano, io me ne andrò al monte della mirra e al colle dell’incenso. 7 Tu sei tutta bella, amica mia, e non v’è difetto alcuno in te. 8 Vieni meco dal Libano, o mia sposa, vieni meco dal Libano! Guarda dalla sommità dell’Amana, dalla sommità del Senir e dell’Hermon, dalle spelonche de’ leoni, dai monti de’ leopardi. 9 Tu m’hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia! Tu m’hai rapito il cuore con un solo de’ tuoi sguardi, con uno solo de’ monili del tuo collo. 10 Quanto son dolci le tue carezze, o mia sorella, o sposa mia! Come le tue carezze son migliori del vino, come l’odore de’ tuoi profumi e più soave di tutti gli aromi! 11 O sposa mia, le tue labbra stillano miele, miele e latte son sotto la tua lingua, e l’odore delle tue vesti è come l’odore del Libano. 12 O mia sorella, o sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. 13 I tuoi germogli sono un giardino di melagrani e d’alberi di frutti deliziosi, di piante di cipro e di nardo; 14 di nardo e di croco, di canna odorosa e di cinnamomo, e d’ogni albero da incenso; di mirra e d’aloe, e d’ogni più squisito aroma. 15 Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d’acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. 16 Lèvati, Aquilone, e vieni, o Austro! Soffiate sul mio giardino, sì che se ne spandano gli aromi! Venga l’amico mio nel suo giardino, e ne mangi i frutti deliziosi!

Pie 4, 1-16

Verš 1
Come sei bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi, dietro al tuo velo, somiglian quelli delle colombe; i tuoi capelli son come un gregge di capre, sospese ai fianchi del monte di Galaad.
Pie 4:3 - Le tue labbra somigliano un filo di scarlatto, e la tua bocca è graziosa; le tue gote, dietro al tuo velo, son come un pezzo di melagrana.
Pie 6:7 - le tue gote, dietro al tuo velo, son come un pezzo di melagrana.
Pie 6:5 - Storna da me gli occhi tuoi, che mi turbano. I tuoi capelli son come una mandra di capre, sospese ai fianchi di Galaad.

Verš 3
Le tue labbra somigliano un filo di scarlatto, e la tua bocca è graziosa; le tue gote, dietro al tuo velo, son come un pezzo di melagrana.
Ž 147:1 - Lodate l’Eterno, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio; perché è cosa dolce, e la lode è convenevole.
Kol 4:6 - Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno.

Verš 4
Il tuo collo è come la torre di Davide, edificata per essere un’armeria; mille scudi vi sono appesi, tutte le targhe de’ prodi.
Pie 7:4 - (H7-5) Il tuo collo è come una torre d’avorio; i tuoi occhi son come le piscine d’Heshbon presso la porta di Bath-Rabbim. Il tuo naso e come la torre del Libano, che guarda verso Damasco.

Verš 5
Le tue due mammelle son due gemelli di gazzella, che pasturano fra i gigli.
Pie 7:3 - (H7-4) Le tue due mammelle paion due gemelli di gazzella.

Pies 4,1 - Ženy podľa východného zvyku chodievali so zakrytou tvárou. – Mladuche sa vlnia krásne čierne vlasy, ani keby to bol príval čiernych palestínskych kôz, čo vlnami sa valí dolu grúňmi. – Galaád je horstvo vo východnom Zajordánsku.

Pies 4,2 - Ovca býva najbelšia, keď je vykúpaná pred strihačkou. Mladucha má teda v oboch radoch všetky zuby.

Pies 4,3 - Rozpuklina v zrelom granátovom jablku dá nazrieť na červené, lesklé jadrá. Prirovnanie vystihuje i tvar mladuchiných líc i farbu pleti.

Pies 4,4 - Mladuchin krk podobá sa Dávidovej veži, ovešanej štítmi bojovníkov, lebo priam tak z retiazok, čo zdobia jej krk, visia navešané peniažteky, mesiačky a iné drobnôstky. Také veže do výšky sa stupňovite zužovali. Výstupkami na nich, zabezpečenými cimburím, dalo sa chodiť vôkol. Štíty, keď ich práve bojovníci nepotrebovali, vešiavali bojovníci na cimburie výstupku, čo mali nad hlavami.

Pies 4,6 - Myrhový vrch, kadidlový pahorček je asi vŕšok Sion, na ktorom sa prinášali Bohu žertvy, kadidlo a iné obety.

Pies 4,8 - Amana je tá časť Antilibanona, z ktorej tečie rieka Amana, dnes nazývaná Barada. – Senir podľa Dt 3,9 je amorejský názov horstva Hermon; tu je to však severná časť Antilibanonu (porov. 1 Krn 5,23).

Pies 4,14 - Nard je vonný olej. Dorába sa z koreňov a kvetov nardu, rastliny, čo rastie v južnej Ázii. Zo šafranu dorábali voňavky a farby. – Puškvorcové korenie a puškvorcový olej boli známe voňavkárom. Škorica bola tiež vyhľadávaná; z jej koreňov sa pripravoval vonný olej. Kadidlo je (silicová) hmota z rozmanitých druhov (stromku) Boswellia, najmä druhu Boswellia sacra. – Aloa je vlastne krovinaté drevo s vonnou smolou. – Balzam je zas šťava silnej vône z balzamových kmeňov.