výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Pie 4, 1-16

1 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрямитвоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; 2 зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждойпара ягнят, и бесплодной нет между ними; 3 как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими; 4 шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных; 5 два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. 6 Доколе день дышит прохладою , и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама. 7 Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! 8 Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершиныАманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых! 9 Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. 10 О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! 11 Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед имолоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! 12 Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: 13 рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, 14 нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; 15 садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана. 16 Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, – и польются ароматы его! – Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его.

Pie 4, 1-16

Verš 1
О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрямитвоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
Pie 4:3 - как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими;
Pie 6:7 - как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими.
Pie 6:5 - Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня.

Verš 3
как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими;
Ž 147:1 - (146:1) Аллилуия. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо этосладостно, – хвала подобающая.
Kol 4:6 - Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабывы знали, как отвечать каждому.

Verš 4
шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных;
Pie 7:4 - (7:5) шея твоя – как столп из слоновой кости; глаза твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращеннаяк Дамаску;

Verš 5
два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.
Pie 7:3 - (7:4) два сосца твои – как два козленка, двойни серны;

Pies 4,1 - Ženy podľa východného zvyku chodievali so zakrytou tvárou. – Mladuche sa vlnia krásne čierne vlasy, ani keby to bol príval čiernych palestínskych kôz, čo vlnami sa valí dolu grúňmi. – Galaád je horstvo vo východnom Zajordánsku.

Pies 4,2 - Ovca býva najbelšia, keď je vykúpaná pred strihačkou. Mladucha má teda v oboch radoch všetky zuby.

Pies 4,3 - Rozpuklina v zrelom granátovom jablku dá nazrieť na červené, lesklé jadrá. Prirovnanie vystihuje i tvar mladuchiných líc i farbu pleti.

Pies 4,4 - Mladuchin krk podobá sa Dávidovej veži, ovešanej štítmi bojovníkov, lebo priam tak z retiazok, čo zdobia jej krk, visia navešané peniažteky, mesiačky a iné drobnôstky. Také veže do výšky sa stupňovite zužovali. Výstupkami na nich, zabezpečenými cimburím, dalo sa chodiť vôkol. Štíty, keď ich práve bojovníci nepotrebovali, vešiavali bojovníci na cimburie výstupku, čo mali nad hlavami.

Pies 4,6 - Myrhový vrch, kadidlový pahorček je asi vŕšok Sion, na ktorom sa prinášali Bohu žertvy, kadidlo a iné obety.

Pies 4,8 - Amana je tá časť Antilibanona, z ktorej tečie rieka Amana, dnes nazývaná Barada. – Senir podľa Dt 3,9 je amorejský názov horstva Hermon; tu je to však severná časť Antilibanonu (porov. 1 Krn 5,23).

Pies 4,14 - Nard je vonný olej. Dorába sa z koreňov a kvetov nardu, rastliny, čo rastie v južnej Ázii. Zo šafranu dorábali voňavky a farby. – Puškvorcové korenie a puškvorcový olej boli známe voňavkárom. Škorica bola tiež vyhľadávaná; z jej koreňov sa pripravoval vonný olej. Kadidlo je (silicová) hmota z rozmanitých druhov (stromku) Boswellia, najmä druhu Boswellia sacra. – Aloa je vlastne krovinaté drevo s vonnou smolou. – Balzam je zas šťava silnej vône z balzamových kmeňov.