výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Pie 4, 1-16

1 "Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes within your locks: your hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead. " 2 "Your teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing; whereof every one bear twins, and none is barren among them. " 3 Your lips are like a thread of scarlet, and your speech is comely: your temples are like a piece of a pomegranate within your locks. 4 Your neck is like the tower of David built for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men. 5 Your two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies. 6 Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense. 7 "You are all fair, my love; there is no spot in you. " 8 Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon: look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions' dens, from the mountains of the leopards. 9 "You have ravished my heart, my sister, my spouse; you have ravished my heart with one of your eyes, with one chain of your neck. " 10 How fair is your love, my sister, my spouse! how much better is your love than wine! and the smell of your ointments than all spices! 11 "Your lips, O my spouse, drop as the honeycomb: honey and milk are under your tongue; and the smell of your garments is like the smell of Lebanon. " 12 "A garden enclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed. " 13 "Your plants are an orchard of pomegranates, with pleasant fruits; camphire, with spikenard, " 14 "Spikenard and saffron; calamus and cinnamon, with all trees of frankincense; myrrh and aloes, with all the chief spices: " 15 A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon. 16 "Awake, O north wind; and come, you south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits. "

Pie 4, 1-16

Verš 1
"Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes within your locks: your hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead. "
Pie 4:3 - Your lips are like a thread of scarlet, and your speech is comely: your temples are like a piece of a pomegranate within your locks.
Pie 6:7 - As a piece of a pomegranate are your temples within your locks.
Pie 6:5 - Turn away your eyes from me, for they have overcome me: your hair is as a flock of goats that appear from Gilead.

Verš 3
Your lips are like a thread of scarlet, and your speech is comely: your temples are like a piece of a pomegranate within your locks.
Ž 147:1 - "Praise all of you the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely. "
Kol 4:6 - Let your (o. logos) speech be always with grace, seasoned with salt, that all of you may know how all of you ought to answer every man.

Verš 4
Your neck is like the tower of David built for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.
Pie 7:4 - "Your neck is as a tower of ivory; your eyes like the pool in Heshbon, by the gate of Bathrabbim: your nose is as the tower of Lebanon which looks toward Damascus. "

Verš 5
Your two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.
Pie 7:3 - Your two breasts are like two young roes that are twins.

Pies 4,1 - Ženy podľa východného zvyku chodievali so zakrytou tvárou. – Mladuche sa vlnia krásne čierne vlasy, ani keby to bol príval čiernych palestínskych kôz, čo vlnami sa valí dolu grúňmi. – Galaád je horstvo vo východnom Zajordánsku.

Pies 4,2 - Ovca býva najbelšia, keď je vykúpaná pred strihačkou. Mladucha má teda v oboch radoch všetky zuby.

Pies 4,3 - Rozpuklina v zrelom granátovom jablku dá nazrieť na červené, lesklé jadrá. Prirovnanie vystihuje i tvar mladuchiných líc i farbu pleti.

Pies 4,4 - Mladuchin krk podobá sa Dávidovej veži, ovešanej štítmi bojovníkov, lebo priam tak z retiazok, čo zdobia jej krk, visia navešané peniažteky, mesiačky a iné drobnôstky. Také veže do výšky sa stupňovite zužovali. Výstupkami na nich, zabezpečenými cimburím, dalo sa chodiť vôkol. Štíty, keď ich práve bojovníci nepotrebovali, vešiavali bojovníci na cimburie výstupku, čo mali nad hlavami.

Pies 4,6 - Myrhový vrch, kadidlový pahorček je asi vŕšok Sion, na ktorom sa prinášali Bohu žertvy, kadidlo a iné obety.

Pies 4,8 - Amana je tá časť Antilibanona, z ktorej tečie rieka Amana, dnes nazývaná Barada. – Senir podľa Dt 3,9 je amorejský názov horstva Hermon; tu je to však severná časť Antilibanonu (porov. 1 Krn 5,23).

Pies 4,14 - Nard je vonný olej. Dorába sa z koreňov a kvetov nardu, rastliny, čo rastie v južnej Ázii. Zo šafranu dorábali voňavky a farby. – Puškvorcové korenie a puškvorcový olej boli známe voňavkárom. Škorica bola tiež vyhľadávaná; z jej koreňov sa pripravoval vonný olej. Kadidlo je (silicová) hmota z rozmanitých druhov (stromku) Boswellia, najmä druhu Boswellia sacra. – Aloa je vlastne krovinaté drevo s vonnou smolou. – Balzam je zas šťava silnej vône z balzamových kmeňov.