výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Pie 3, 1-11

1 Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. 2 Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. 3 Našli mě strážci obcházející město: "Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?" 4 Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji. Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky, do pokojíku té, jež mě počala. 5 Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních: nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. 6 "Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanuta vůní kadidlovou z myrhy a z nejjemnějšího koření kupeckého?" 7 Hle, jeho lože - lože Šalomouna, šedesát bohatýrů okolo stojí, bohatýrů z Izraele. 8 Všichni drží v rukou meče, vycvičeni k boji, každý po boku má meč proti nočnímu děsu. 9 Nosítka král si zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanónských. 10 Sloupky k nim zhotovil stříbrné, opěradlo zlaté, sedadlo purpurové. Vnitřek je obložen láskou jeruzalémských dcer. 11 Vyjděte jen a pohleďte, sijónské dcery, na krále Šalomouna, na korunu, jíž ho korunovala jeho matka v den jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila radost.

Pie 3, 1-11

Verš 9
Nosítka král si zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanónských.
Pie 6:12 - Sám nevím, jak jsem se dostal do Amínádíbových vozů.

Verš 6
"Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanuta vůní kadidlovou z myrhy a z nejjemnějšího koření kupeckého?"
Pie 8:5 - Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého milého? Zburcovala jsem tě pod jabloní, kde tě počala tvá matka, kde tě počala ta, jež tě porodila.

Pies 3,1-4 - Myšlienky a túžby, ktorými sa snúbenica zapodieva, vyjadruje básnik dramatickým dejom. Opísané udalosti nie sú teda skutočnosťou, ale nie sú ani iba snom.

Pies 3,6 - Nevestu do ženíchovho domu prenášajú na Východe po sobáši na mrku, ba niekedy až za tmy. Priatelia a ženíchovi vrstovníci tvoria sprievod, v noci, pravda, s čadiacimi pochodňami. Nosidlá, čo pošle pre nevestu ženích, v hlučnom zástupe sú celkom zahalené do vonného dymu. Sprievod hučí nielen sobášnymi, lež aj bojovými piesňami, ba zamieša sa do nich zavše štrngot zbraní. V niektorých krajinách ešte aj dnes mávajú na sobášoch ozbrojený sprievod, aby sa tak zvýšil ich lesk. Zíde sa však zbraň v noci i proti nečakaným násilenstvám lúpežníkov.

Pies 3,9 - Šalamún, kráľ, je tu názov pre ženícha, kým trvá svadba. Libanonské drevo značí vzácny céder.

Pies 3,10 - Purpur – látka tmavočerveného zafarbenia. Eben – vzácne čierne drevo.

Pies 3,11 - Sion – pahorok v Jeruzaleme. Šalamún – ženích. Za starých časov na Východe venčievali ženícha. Tento veniec bol tou jeho "korunou", kým on bol "kráľom".