výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Kaz 4, 1-16

1 И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет. 2 И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которыеживут доселе; 3 а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. 4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа! 5 Глупый сидит , сложив свои руки, и съедает плоть свою. 6 Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. 7 И обратился я и увидел еще суету под солнцем; 8 человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. „Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?" И это – суета и недоброе дело! 9 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: 10 ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. 11 Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? 12 И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется. 13 Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; 14 ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. 15 Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. 16 Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это – суета и томление духа!

Kaz 4, 1-16

Verš 5
Глупый сидит , сложив свои руки, и съедает плоть свою.
Prís 6:10 - Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь:
Prís 24:33 - „немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, –

Kaz 4,1-3 - Týmto veršom sú obsahom blízke verše 3,16–17. Autor týmito veršami tlmočí súcitný výraz starozákonného človeka, ktorý má zmysel pre sociálny cit s utláčanými a predpokladá, že nádej na odstránenie sociálnej krivdy je márna, oddáva sa slabošskej zásade: "Lepšia smrť ako trpký život."

Kaz 4,5 - "Pochabý" môže znamenať aj lenivca. Porov. Prís 6,10; 24,33.

Kaz 4,13-16 - Vykladači usilovali sa tieto slová vzťahovať na určitého panovníka. Ale boli to bezvýsledné pokusy, lebo veď nevieme ani to, v akej dobe žil skladateľ Knihy Kazateľ.

Kaz 4,14 - Miesto je nejasné aj v hebrejskom znení.

Kaz 4,17 - "Dom (Boží)" je tu chrám jeruzalemský, v ktorom sa konali obety. "Pozor si dávať na kroky" je pripomienka, aby pri obetiach každý presne zachoval, čo Mojžišov zákon v tomto ohľade predpisoval. "Počuť" môže znamenať pozorné vypočutie každého poučenia o účasti na bohoslužbe, najmä na obetiach. Kazateľ nezazlieva obety, ale iba neporiadky, ktoré sa vinou ľudí vlúdili aj do pobožnosti (porov. 1 Sam 15,22 n.). V Novom zákone nájdeme niečo podobného u Mt 6,7.