výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(GRM - Grécky - Moderný)

Prís 4, 1-27

1 Ακουσατε, τεκνα, παιδειαν πατρος, και προσεχετε να μαθητε συνεσιν. 2 Διοτι διδω εις εσας καλην διδασκαλιαν· μη εγκαταλιπητε τον νομον μου. 3 Διοτι και εγω εσταθην υιος του πατρος μου, αγαπητος και μονογενης ενωπιον της μητρος μου· 4 και με εδιδασκε και μοι ελεγεν, Ας κρατη η καρδια σου τους λογους μου· φυλαττε τας εντολας μου και θελεις ζησει. 5 Αποκτησον σοφιαν, αποκτησον συνεσιν· μη λησμονησης αυτην, μηδε εκκλινης απο των λογων του στοματος μου· 6 μη εγκαταλιπης αυτην, και θελει σε περιφυλαττει· αγαπα αυτην, και θελει σε διατηρει. 7 Η σοφια ειναι το πρωτιστον· αποκτησον σοφιαν· και υπερ πασαν αποκτησιν σου αποκτησον συνεσιν. 8 Αναλαβε αυτην και θελει σε υψωσει· θελει σε δοξασει, οταν εναγκαλισθης αυτην. 9 Θελει επιθεσει επι την κεφαλην σου στεφανον χαριτων· θελει σοι δωσει διαδημα δοξης. 10 Ακουε, υιε μου, και δεχθητι τους λογους μου· και θελουσι πληθυνθη τα ετη της ζωης σου. 11 Σε διδασκω την οδον της σοφιας· σε εμβιβαζω εις τριβους ευθειας. 12 Οταν περιπατης, τα βηματα σου δεν θελουσιν εισθαι εστενοχωρημενα· και οταν τρεχης, δεν θελεις προσκοψει. 13 Δραξον την παιδειαν, μη αφησης αυτην· φυλαττε αυτην, διοτι ειναι η ζωη σου. 14 Μη εισελθης εις την τριβον των ασεβων, και μη υπαγης εις την οδον των πονηρων. 15 Αποφευγε αυτην, μη περασης δι' αυτης, εκκλινον απ' αυτης και διαβα. 16 Διοτι αυτοι δεν κοιμωνται, εαν δεν κακοποιησωσι· και ο υπνος αυτων αφαιρειται, εαν δεν υποσκελισωσιν. 17 Επειδη τρωγουσιν αρτον ασεβειας και πινουσιν οινον δυναστειας. 18 Η οδος ομως των δικαιων ειναι ως το λαμπρον φως, το φεγγον επι μαλλον και μαλλον, εωσου γεινη τελεια ημερα. 19 Η οδος των ασεβων ειναι ως το σκοτος· δεν γνωριζουσι που προσκοπτουσιν. 20 Υιε μου, προσεχε εις τας ρησεις μου· κλινον το ωτιον σου εις τα λογια μου. 21 Ας μη απομακρυνθωσιν απο των οφθαλμων σου· φυλαττε αυτα εν τη καρδια σου· 22 διοτι ειναι ζωη εις τους ευρισκοντας αυτα και ιασις εις πασαν αυτων την σαρκα. 23 Μετα πασης φυλαξεως φυλαττε την καρδιαν σου· διοτι εκ ταυτης προερχονται αι εκβασεις της ζωης. 24 Αποβαλε απο σου σκολιοτητα στοματος, και διαστροφην χειλεων απομακρυνον απο σου. 25 Οι οφθαλμοι σου ας βλεπωσιν ορθα, και τα βλεφαρα σου ας κατευθυνωνται εμπροσθεν σου. 26 Σταθμιζε το βαδισμα των ποδων σου, και πασαι αι οδοι σου θελουσι κατευθυνθη. 27 Μη εκκλινης δεξια η αριστερα· αποστρεψον τον ποδα σου απο κακου.

Prís 4, 1-27

Verš 3
Διοτι και εγω εσταθην υιος του πατρος μου, αγαπητος και μονογενης ενωπιον της μητρος μου·
1Krn 29:1 - Τοτε ειπεν ο βασιλευς Δαβιδ προς πασαν την συναξιν, Σολομων ο υιος μου, τον οποιον μονον εξελεξεν ο Θεος, ειναι ετι νεος και απαλος· το δε εργον μεγα· διοτι δεν ειναι δια ανθρωπον η οικοδομη, αλλα δια Κυριον τον Θεον.

Verš 4
και με εδιδασκε και μοι ελεγεν, Ας κρατη η καρδια σου τους λογους μου· φυλαττε τας εντολας μου και θελεις ζησει.
1Krn 28:9 - Και συ, Σολομων υιε μου, γνωρισον τον Θεον του πατρος σου και δουλευε αυτον εν καρδια τελεια και εν ψυχη θελουση· διοτι ο Κυριος εξεταζει πασας τας καρδιας και εξευρει παντας τους λογισμους των διανοιων· εαν εκζητης αυτον, θελει ευρισκεσθαι υπο σου· εαν ομως εγκαταλιπης αυτον, θελει σε απορριψει δια παντος.

Verš 7
Η σοφια ειναι το πρωτιστον· αποκτησον σοφιαν· και υπερ πασαν αποκτησιν σου αποκτησον συνεσιν.
Prís 23:23 - Αγοραζε την αληθειαν και μη πωλει· την σοφιαν και την παιδειαν και την συνεσιν.

Verš 9
Θελει επιθεσει επι την κεφαλην σου στεφανον χαριτων· θελει σοι δωσει διαδημα δοξης.
Prís 1:19 - Τοιαυται ειναι αι οδοι παντος πλεονεκτου· η πλεονεξια αφαιρει την ζωην των κυριευομενων υπ' αυτης.

Verš 12
Οταν περιπατης, τα βηματα σου δεν θελουσιν εισθαι εστενοχωρημενα· και οταν τρεχης, δεν θελεις προσκοψει.
Ž 91:11 - Διοτι θελει προσταξει εις τους αγγελους αυτου περι σου, δια να σε διαφυλαττωσιν εν πασαις ταις οδοις σου.

Verš 14
Μη εισελθης εις την τριβον των ασεβων, και μη υπαγης εις την οδον των πονηρων.
Ž 1:1 - Μακαριος ο ανθρωπος, οστις δεν περιεπατησεν εν βουλη ασεβων, και εν οδω αμαρτωλων δεν εσταθη, και επι καθεδρας χλευαστων δεν εκαθησεν·
Prís 1:10 - Υιε μου, εαν θελησωσιν οι αμαρτωλοι να σε δελεασωσι, μη θελησης·
Prís 1:15 - υιε μου, μη περιπατησης εν οδω μετ' αυτων· απεχε τον ποδα σου απο των τριβων αυτων·

Verš 22
διοτι ειναι ζωη εις τους ευρισκοντας αυτα και ιασις εις πασαν αυτων την σαρκα.
Prís 4:13 - Δραξον την παιδειαν, μη αφησης αυτην· φυλαττε αυτην, διοτι ειναι η ζωη σου.

Verš 27
Μη εκκλινης δεξια η αριστερα· αποστρεψον τον ποδα σου απο κακου.
Dt 5:32 - Θελετε λοιπον προσεχει να καμνητε καθως προσεταξεν εις εσας Κυριος ο Θεος σας· δεν θελετε εκκλινει δεξια η αριστερα.
Dt 28:14 - και δεν θελεις εκκλινει απο παντων των λογων, τους οποιους εγω προσταζω εις εσας σημερον, δεξια η αριστερα, δια να υπαγης κατοπιν αλλων θεων δια να λατρευσης αυτους.

Pris 4,5 - V tomto verši badať istú myšlienkovú rozhádzanosť. Herman Wiesmann S. J. v Bonner Bibel usporadúva v. 5 takto: k v. 4c pripojuje z v. 5b začiatočné slová "nezabúdaj (na ne)". Potom kladie zvyšok v. 5b pred 5a. Slová "a budeš žiť" vo v. 4c pokladá za vsuvku. Iní okrem toho pokladajú za vsuvku aj celý verš 5a.

Pris 4,9 - Porov. 1,9a.

Pris 4,17-19 - Verše 18 a 19 sa lepšie zapájajú k predchádzajúcemu veršu, keď sa prehodia.

Pris 4,27 - Za v. 27 LXX a Vulg dodávajú ešte tieto verše, ktoré vhodne zakončujú kapitolu, lebo ináč by bola zavŕšená strmo:"Bo cesty vpravo pozná Boha cesty naľavo sú poprevracané.Lenže on púte tvoje porovnáa kroky tvojev neporušenosti sprevádzať bude."Slovo "pozná" v prvom dodatkovom verši značí, že sa Bohu neľúbi, keď človek veľmi zabehuje už či naľavo, či napravo, a je preto jedine správne uberať sa priamo.