výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 27, 1-21

1 (KAT) Potom urobíš z akáciového dreva oltár päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár bude štvoruholníkový a tri lakte vysoký.

2 (KAT) Na jeho štyroch uhloch urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať, a obtiahneš ho meďou!

3 (KAT) Vyhotovíš aj popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice a uhoľnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi.

4 (KAT) Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach, na ich štyroch rohoch, upevníš štyri medené krúžky

5 (KAT) a upevníš to dolu pod okružným schodíkom oltára tak, že mriežky budú siahať až do polovice oltára.

6 (KAT) Pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obiješ ich meďou.

7 (KAT) Tieto tyče sa budú zasúvať do krúžkov, a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno nosiť.

8 (KAT) Urobíš ho z dosiek, dutý! Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu!

9 (KAT) Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna - sto lakťov dĺžky na túto stranu.

10 (KAT) K tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra.

11 (KAT) Takisto pozdĺž severnej strany plachty v dĺžke sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami.

12 (KAT) Šírka nádvoria na západnej strane bude mať päťdesiat lakťov plachiet a k tomu desať stĺpov s ich podstavcami.

13 (KAT) Aj predná, východná šírka nádvoria bude mať päťdesiat lakťov:

14 (KAT) pätnásť lakťov plachiet na jednej strane a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami,

15 (KAT) takisto na druhej strane pätnásť lakťov plachiet a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami.

16 (KAT) Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú dvadsať lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu štyri stĺpy s ich štyrmi podstavcami.

17 (KAT) Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky. Aj ich háčky budú strieborné, ich podstavce však budú medené.

18 (KAT) Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, jeho šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Plachty budú z niťového plátna a podstavce z medi.

19 (KAT) Všetko náčinie svätostánku, ktoré sa bude používať na jeho úplnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi.

20 (KAT) Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili.

21 (KAT) V stane zjavenia pred oponou, čo bude pred archou zákona, nech sa oň starajú Áron a jeho synovia, aby pred Pánom svietil od večera do rána. Toto bude navždy platný predpis pre všetky izraelské pokolenia.


Ex 27, 1-21

Verš 1
Potom urobíš z akáciového dreva oltár päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár bude štvoruholníkový a tri lakte vysoký.
Ex 38:1 - Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalných obiet, päť lakťov dlhý, päť lakťov široký, teda štvorcový, a tri lakte vysoký.

Verš 20
Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili.
Lv 24:2 - „Prikáž Izraelitom, aby ti doniesli čistý olej z roztlčených olív do svietnika, aby mohli lampy ustavične horieť.

Verš 9
Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna - sto lakťov dĺžky na túto stranu.
Ex 38:9 - Potom zhotovil nádvorie. Nádvorné plachty na jeho južnú stranu boli z niťového plátna, sto lakťov dlhé,

Ex 27,1-8 - Oltár predstavoval Boha a rohy na oltári označovali Božiu moc a silu. K oltáru neviedli schody, mal akýsi šikmý násyp, upravený z kamenia a zeme. Vystupovalo sa po násype k okrajom oltára. Okolo oltára bolo vyvýšené priestranstvo, na ktorom stával kňaz, aby tu mohol vykonať potrebné prípravy pre obetu. Táto spodná, rozšírená časť oltára bola orámovaná medenými mrežami. Celý oltár bol dutý. Oheň sa kládol na mriežkach, položených na vrchu oltára.