výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jób 6, 1-30

1 ויען איוב ויאמר׃ 2 לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו יחד׃ 3 כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו׃ 4 כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃ 5 הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו׃ 6 היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות׃ 7 מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי׃ 8 מי יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה׃ 9 ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני׃ 10 ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש׃ 11 מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי׃ 12 אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש׃ 13 האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני׃ 14 למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃ 15 אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו׃ 16 הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג׃ 17 בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃ 18 ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃ 19 הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו׃ 20 בשו כי בטח באו עדיה ויחפרו׃ 21 כי עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו׃ 22 הכי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי׃ 23 ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני׃ 24 הורוני ואני אחריש ומה שגיתי הבינו לי׃ 25 מה נמרצו אמרי ישר ומה יוכיח הוכח מכם׃ 26 הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש׃ 27 אף על יתום תפילו ותכרו על ריעכם׃ 28 ועתה הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב׃ 29 שבו נא אל תהי עולה ושבי עוד צדקי בה׃ 30 היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות׃

Jób 6, 1-30

Verš 3
כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו׃
Prís 27:3 - כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃

Verš 4
כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני׃
Ž 38:1 - מזמור לדוד להזכיר יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃

Job 6,3 - Jób svoje poblúdenie vyhovára svojím hrozným položením.

Job 6,6 - Tieto verše majú nejasný zmysel. Znamenajú asi toľko, že priatelia Jóbovi nepekne si počínajú, ak pokladajú Jóba za veľkého hriešnika, a tak svojimi slovami zapríčiňujú mu trpkosť miesto potechy. Jób cíti z toho odpor, aký máva človek pred nepožívateľným pokrmom.

Job 6,10 - "Že nezaprel som slová Svätého" (doslovne: "svoje slovo som neskrýval pred Najsvätejším"), t. j. Jób mnohými slovami prosil Pána, aby mohol už umrieť.

Job 6,15-20 - Zima v Palestíne počína sa v novembri výdatnými dažďami. – Potoky sa v tomto čase rozhojňujú vodou. V dobe sucha, keď karavány tiahnuce krajom najviac by potrebovali vodu, vyschnuté potoky trpko klamú každého, kto sa k nim približuje a hľadá v nich vodu.

Job 6,19 - Tema je kvitnúca oáza v severozápadnej Arábii. Sába je dobre známe obchodné stredisko v južnej Arábii.