výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Jób 25, 1-6

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy: 2 "Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj. 3 Je možno jeho houfy sečíst? Nad kým nevzchází jeho světlo? 4 Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy? 5 Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem, 6 což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý!"

Jób 25, 1-6

Verš 4
Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?
Jób 4:17 - »Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho Učinitel?«
Jób 15:14 - Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy?
Jób 15:14 - Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy?

Verš 5
Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem,
Jób 15:15 - Hle, on ani na své svaté nedá a nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny,

Verš 6
což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý!"
Jób 4:19 - tím spíš na těch, kteří přebývají ve hliněných domech a svým základem tkví v prachu; ty rozmáčkne snadnějši než mola.
Ž 22:6 - Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.