výhody registrácie

Kniha Jób

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jób 16, 1-22

1 ויען איוב ויאמר׃ 2 שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃ 3 הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה׃ 4 גם אנכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃ 5 אאמצכם במו פי וניד שפתי יחשך׃ 6 אם אדברה לא יחשך כאבי ואחדלה מה מני יהלך׃ 7 אך עתה הלאני השמות כל עדתי׃ 8 ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה׃ 9 אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃ 10 פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃ 11 יסגירני אל אל עויל ועל ידי רשעים ירטני׃ 12 שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃ 13 יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃ 14 יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃ 15 שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃ 16 פני חמרמרה מני בכי ועל עפעפי צלמות׃ 17 על לא חמס בכפי ותפלתי זכה׃ 18 ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי׃ 19 גם עתה הנה בשמים עדי ושהדי במרומים׃ 20 מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃ 21 ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו׃ 22 כי שנות מספר יאתיו וארח לא אשוב אהלך׃

Jób 16, 1-22

Verš 9
אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃
Jób 10:16 - ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
Jób 13:24 - למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃

Verš 2
שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃
Jób 13:4 - ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃

Verš 12
שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃
Jób 7:20 - חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃
Nár 3:12 - דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ׃

Verš 21
ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו׃
Jób 31:35 - מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
Kaz 6:10 - מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃
Iz 45:9 - הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
Rim 9:20 - אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃

Verš 15
שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃
Jób 30:19 - הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר׃

Job 16,8 - Veľmi ťažký, azda porušený text.

Job 16,9-10 - Ako si počínajú divé zvery a šelmy proti svojej úbohej koristi, tak kruto si počínajú aj Jóbovi priatelia proti svojmu niekdajšiemu vernému druhovi. Miesto pravej a úprimnej potechy nemilosrdne ho sužujú, keď mu siahajú na posledné, čo mu zostalo po toľkých stratách majetku a zdravia: na jeho nevinnosť a čestné meno.

Job 16,15 - "Žínenka" znamená smútočné rúcho, ušité z vrecoviny, ktoré nosili na holom tele (preto hovorí Jób: "ušil som si ju na kožu").

Job 16,18 - Vyliata krv volala o pomstu. Preto si Jób žiada, aby ju zem nepokryla. Jóbova krv má vznášať žaloby za všetky jeho telesné a duševné útrapy. Taká nevinne vyliata krv volala podľa predstavy tamojších ľudí k Bohu o pomstu (Gn 4,10; Iz 26,21), kým ju nezakryjú, t. j. kým ju nevypomstia. V tých krajoch vládlo prísne ustanovenie o krvnej pomste podľa zásady: Život za život, zub za zub! Dokiaľ zavraždený človek nebol pomstený smrťou samého vraha, mŕtvola nevinne zavraždeného nebola "prikrytá", nemala nárok na pravé spočinutie.