výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Est 5, 1-14

1 Na tretí deň sa Ester obliekla ako kráľovná a postavila sa do vnútorného nádvoria kráľovského paláca oproti palácu. Kráľ sedel na svojom tróne v kráľovskom paláci oproti vchodu do paláca. 2 Keď videl kráľovnú Ester stáť na nádvorí, získala si priazeň v jeho očiach; kráľ vystrel k Ester zlaté žezlo, ktoré mal v ruke. Ester pristúpila a dotkla sa hlavice žezla. 3 Kráľ jej povedal: Čo je s tebou, kráľovná Ester? Aké máš želanie? I keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš ju. 4 Ester odpovedala: Ak je to kráľovi vhod, nech príde kráľ i Hámán dnes na hostinu, ktorú som mu prichystala. 5 Kráľ povedal: Ponáhľajte sa k Hámánovi, aby vyplnil želanie Ester. A tak prišiel kráľ i Hámán na hostinu, ktorú Ester vystrojila. 6 Kráľ povedal Ester, keď popíjali víno: Ak máš nejakú žiadosť, splní sa; ak máš nejaké želanie, až do polovice kráľovstva ti bude vyplnené, 7 Ester odpovedala: Mám žiadosť a mám želanie. 8 Ak som získala priazeň v očiach kráľa, a ak je to kráľovi vhod dať mi, čo si žiadam, a urobiť, čo si želám, nech príde kráľ i Hámán na hostinu, ktorú pre nich pripravím. Zajtra urobím podľa kráľových slov. 9 V ten deň vyšiel Hámán veselý a v dobrej nálade. Ale keď uzrel Mordochaja v kráľovskej bráne, že ani nevstal, ani sa pred ním netriasol, Hámán sa nazlostil na Mordochaja. 10 Ovládol sa však a šiel domov. Pozval priateľov i svoju ženu Zereš. 11 Potom im Hámán porozprával o sláve svojho bohatstva, o množstve svojich synov, ako ho kráľ povýšil a ako ho vyzdvihol nad kniežatá a nad kráľovských služobníkov. 12 Povedal ďalej: Ani kráľovná Ester nepozvala na hostinu, ktorú usporiadala, nikoho okrem kráľa a mňa. Aj na zajtra som k nej pozvaný spolu s kráľom. 13 Ale to všetko ma neupokojuje, keď vidím Žida Mordochaja sedieť v kráľovskej bráne. 14 Jeho žena Zereš a všetci jeho priatelia mu povedali: Nech urobia šibenicu vysokú päťdesiat lakťov, a ráno povedz kráľovi, aby na ňu obesili Mordochaja. Len choď veselo s kráľom na hostinu! Hámánovi sa taká reč páčila; dal pripraviť šibenicu.

Est 5, 1-14

Est 5,1 - Ako vošla kráľovná Ester ku kráľovi, podrobne opisuje dodatok 15,4–9. "Vnútorný dvor kráľovského domu" je budova vyhradená pre obydlie kráľov, "kráľovský palác" v užšom zmysle. Zaujímal juhovýchodnú čiastku celého opevneného hradu, ako to potvrdili vykopávky. Zo zbrojnice viedla brána do vnútorného dvora, ktorý bol obkľúčený štyrmi krídlami paláca. V južnom krídle bola kráľova zasadacia sieň.

Est 5,2 - "Pobozkala" – podľa hebr. "dotkla sa" berly.

Est 5,3 - Keďže Ester prišla nehlásená a bez zavolania ku kráľovi, z toho kráľ súdil, že ju priviedla dôležitá vec. "Polovicu kráľovstva" porov. 5,6; 7,2; Mk 6,23.

Est 5,4 - Prosbou, ktorú chcela Ester kráľovi predniesť, žiadala zmenu kráľovského rozkazu. Ale to bolo niečo neobyčajného. Preto Ester vedela, že teraz v tejto veci sotva by mohla niečo dosiahnuť. Preto žiada kráľa, aby prišiel opätovne k nej na obed.

Est 5,14 - Vysoká šibenica na 50 lakťov: jej výška je udaná asi okrúhle, akoby tým bolo naznačené, že bola veľmi vysoká. Je v tom aj istá irónia: Keď sa Mardochej nechcel pokoriť, bude za to čo najviac vyvýšený!