výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 19, 1-19

1 Potom sa stalo, že zomrel Náchaš, kráľ synov Ammonových, a kraľoval jeho syn miesto neho. 2 Vtedy riekol Dávid: Učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, lebo aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid poslov, aby ho potešil ohľadne jeho otca. Nuž prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových k Chanúnovi, aby ho potešili. 3 Ale kniežatá synov Ammonových povedaly Chanúnovi: Či myslíš, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či azda nie preto prišli jeho služobníci k tebe, aby prezkúmali a podvrátili a prešpehovali zem? 4 A tak vzal Chanún služobníkov Dávidových a oholil ich a odstrihol ich rúcha do polovice, až do rozkroku, a tak ich poslal preč. 5 A niektorí odíduc oznámili o tých mužoch Dávidovi. A poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ im povedal: Pobuďte v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady, potom sa navrátite. 6 Keď potom videli synovia Ammonovi, že sa zosmradili u Dávida, poslal Chanún a synovia Ammonovi tisíc hrivien striebra, aby si za mzdu najali zo Sýrie Mezopotamie a zo Sýrie Maachy a z Cóby vozy i jazdcov. 7 A tak si najali za mzdu tridsaťdva tisíc vozov i kráľa z Maachy i jeho ľud, a prijdúc rozložili sa táborom pred Médebou. A synovia Ammonovi sa tiež shromaždili zo svojich miest a prišli do boja. 8 Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov. 9 A vyjdúc synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do mesta, a kráľovia, ktorí boli prišli, boli osobitne na poli. 10 Keď potom videl Joáb, že je šík obrátený proti nemu zpredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti Sýrovi. 11 A ostatok ľudu dal do ruky Abišaiho, svojho brata, a zriadili sa proti synom Ammonovým. 12 A riekol: Ak budú Sýrovia silnejší ako ja, budeš mi na pomoc; a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, pomôžem ti. 13 Buď silný, a vzmužme sa za svoj ľud a za mestá svojho Boha. A Hospodin učiní to, čo bude dobré v jeho očiach. 14 No keď sa priblížil Joáb a ľud, ktorý bol s ním, pred Sýrov do boja, utiekli pred ním. 15 A synovia Ammonovi uvidiac, že uteká Sýr, utiekli aj oni pred Abišaim, jeho bratom, a vošli do mesta. A Joáb prišiel potom do Jeruzalema. 16 A keď videli Sýrovia, že sú porazení od Izraela, poslali poslov a vyviedli Sýrov, ktorí bývali za riekou, a Šofach, veliteľ vojska Hadarézerovho, išiel pred nimi. 17 Keď sa to oznámilo Dávidovi, shromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán prišiel proti nim a zriadil vojsko proti nim. A keď zriadil Dávid vojsko proti Sýrom do boja, bojovali s ním. 18 Ale Sýrovia utiekli pred Izraelom, a Dávid pobil mnohých zo Sýrov poraziac sedem tisíc vozov a štyridsať tisíc mužov peších, i Šofacha, veliteľa vojska, zabil. 19 A keď videli služobníci Hadarézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Dávidom a slúžili mu. Potom už nechceli viacej Sýrovia pomáhať synom Ammonovým.

1Krn 19, 1-19

1Krn 19,6 - Mezopotámia, hebrejsky Aram naharaim = Aramejsko dvoch riek, je územie medzi Eufratom a Tigrisom. – O Maáche a Sobe pozri 2 Sam 10,6.

1Krn 19,7 - Podľa 2 Sam 10,6 najali si 32 000 pešiakov, nie vozov. – Medaba ležala východne od severného brehu Mŕtveho mora.

1Krn 19,18 - Podľa 2 Sam 10,18 zničil Dávid 40 000 jazdcov.