výhody registrácie

1. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

1Kr 4, 1-34

1 So king Solomon was king over all Israel. 2 "And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest, " 3 "Elihoreph and Ahiah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder. " 4 And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests: 5 And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king's friend: 6 And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute. 7 And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals for the king and his household: each man his month in a year made provision. 8 And these are their names: The son of Hur, in mount Ephraim: 9 The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Bethshemesh, and Elonbethhanan: 10 "The son of Hesed, in Aruboth; to him pertained Sochoh, and all the land of Hepher: " 11 "The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife: " 12 "Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Bethshean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Bethshean to Abelmeholah, even unto the place that is beyond Jokneam: " 13 "The son of Geber, in Ramothgilead; to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brazen bars: " 14 Ahinadab the son of Iddo had Mahanaim: 15 "Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife: " 16 Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth: 17 Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar: 18 Shimei the son of Elah, in Benjamin: 19 "Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and he was the only officer which was in the land. " 20 Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking, and making merry. 21 And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought presents, and served Solomon all the days of his life. 22 And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal, 23 Ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and an hundred sheep, beside harts, and roebucks, and fallow-deer, and fatted fowl. 24 For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him. 25 And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon. 26 And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen. 27 And those officers provided victual for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month: they lacked nothing. 28 Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where the officers were, every man according to his charge. 29 And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea shore. 30 And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt. 31 "For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all nations round about. " 32 And he spoke three thousand proverbs: and his songs were a thousand and five. 33 And he spoke of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the hyssop that springs out of the wall: he spoke also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes. 34 And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.

1Kr 4, 1-34

Verš 25
And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon.
Lv 26:5 - And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time: and all of you shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.

Verš 26
And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.
1Kr 10:26 - And Solomon gathered together chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, whom he bestowed in the cities for chariots, and with the king at Jerusalem.
2Krn 1:14 - And Solomon gathered chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, which he placed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.
2Krn 9:25 - "And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen; whom he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem. "

Verš 6
And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute.
1Kr 5:14 - And he sent them to Lebanon, ten thousand a month by courses: a month they were in Lebanon, and two months at home: and Adoniram was over the levy.
1Kr 12:18 - "Then king Rehoboam sent Adoram, who was over the tribute; and all Israel stoned him with stones, that he died. Therefore king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem. "

1Kr 4,2 - Podľa 1 Krn 5,34 n. bol Azariáš synom Achimása (porov. 2 Sam 15,27.36) a vnukom Sádoka. V rodostromoch sa často aj ďalší potomkovia označujú tak, ako by boli potomkami bezprostrednými.

1Kr 4,4 - Mená Sadoka a Abiatara sa do tohto zoznamu dostali len neskoršie a omylom. Veľkňazom za Šalamúna bol podľa 2. v. Sadokov vnuk Azariáš, Abiatara však poslal Šalamún hneď na začiatku svojho panovania do vyhnanstva do Anatotu (2,26 n.).

1Kr 4,5 - Správcovia (v. 7 n.) mali svoje pridelené okresy. Ich hlavnou povinnosťou bolo vymáhať pre kráľa dane, dávky a poplatky. Ich predstavený, Azariáš, bol teda akýsi minister financií. - Slovo "kňaz" sa muselo dostať do dnešnej hebrejskej osnovy omylom.

1Kr 4,6 - O Adoniramovi pozri 2 Sam 20,24 a 1 Kr 12,18.

1Kr 4,7 - O správcoch pozri pozn. k v. 5. - Ináč sa menoslov správcov zachoval vo veľmi zlom stave. Mená niektorých správcov vypadli; okresy dnes už nemožno s istotou určiť. V poznámkach spomenieme iba tie, ktoré sú ako-tak známe.

1Kr 4,9 - Druhý okres bol asi západne od Efraimského pohoria. Ale mestá sú nám väčšinou neznáme. O Betsamese pozri 1 Sam 6,9. Elon je azda Ajalon, východne od Amwasu.

1Kr 4,11 - Mesto Dor bolo na pobreží Stredozemného mora, južne od hory Karmel.

1Kr 4,12 - Mestá Bánovho okresu boli na Jezraelskej rovine. Tanak aj dnes nosí to isté meno. Kdesi blízo neho bolo aj Magedo. Betsan volali Gréci Scythopolis, dnes sa volá Beisan. - Sartan, o ktorom je tu reč, je hádam dnešné Telles-Sartan (Šanda). O Abelmehule pozri 1 Sam 18,19. Jekmaam je Tell Kaimun.

1Kr 4,13 - Okres Gaberovho syna bol v severnej časti Zajordánska.

1Kr 4,14 - O Mahanaime pozri 2 Sam 2,8.

1Kr 4,15 - Územie kmeňa Neftali bolo západne od Genezaretského jazera.

1Kr 4,16 - Západne od Neftaliho bol kmeň Aser.

1Kr 4,19 - Miesto Gada stojí v dnešnej osnove omylom Galaád. O Galaáde však bola reč vo v. 13. - Koniec verša je neistý. Možno, že sa tam spomína hlavný námestník Azariáš, ktorý bol nad celou krajinou (porov. v. 5).