Hľadaný výraz: zechariah 7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi, štvrtý deň deviateho mesiaca, kisleva. 2 Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár 3 a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: „Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľko rokov?“ 4 Vtedy prehovoril ku mne Pán zástupov: 5 „Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci - a je to už sedemdesiat rokov! -, či sa to mne postíte? 6 A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? 7 Či sú to nie príkazy, ktoré Pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a bezpečný a jeho mestá dookola i Juh, i Rovina boli obývané?“ 8 Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto: 9 „Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! 10 Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo! 11 Ale odopreli pozornosť, ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. 12 Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré svojím duchom poslal Pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov… Preto prišiel veľký hnev od Pána zástupov. 13 Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov. 14 A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem-tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinou.“

1

mail   print   facebook   twitter