Hľadaný výraz: z 53,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

1

mail   print   facebook   twitter