Hľadaný výraz: titus 3, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pripomínaj im, aby boli poddaní vrchnostiam a mocnostiam, poslúchali ich, boli hotoví do každého dobrého diela, 2 nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúc všemožnú miernosť všetkým ľuďom. 3 Lebo aj my sme boli kedysi nerozumní [a] neposlušní; blúdili sme a slúžili žiadostiam a rozličným rozkošiam, trávili sme život v zlobe a v závisti; boli sme nenávidení a navzájom sme sa nenávideli. 4 Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, 5 spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, 6 ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 7 aby, ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. 8 Verná to reč, a žiadam si - toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré a užitočné ľuďom. 9 Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne. 10 Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj, 11 uvedomujúc si, že je to prevrátenec a hreší, sám sa zatracujúc. 12 Keď pošlem k tebe Artema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolisu; rozhodol som sa totiž tam prezimovať. 13 Zéna, učiteľa zákona, a Apolla vystroj starostlivo na cestu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši (ľudia) učia dobre konať, keď je potrebné, aby neboli bez ovocia. 15 Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami! [Amen.]

1

mail   print   facebook   twitter