Hľadaný výraz: psalms 95, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. 2 Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. 3 Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. 4 V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty. 5 Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. 6 Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. 7 Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. 8 Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia 9 ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli. 10 Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom; 11 tí veru moje cesty neznajú. Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja.“

1

mail   print   facebook   twitter