Hľadaný výraz: psalms 82, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Asafov žalm. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. 2 „Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? 3 Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. 4 Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“ 5 Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách; hýbu sa všetky základy zeme. 6 I povedal som: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho.“ 7 Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. 8 Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

1

mail   print   facebook   twitter