Hľadaný výraz: psalms 5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zbormajstrovi. Hra na flautu. Dávidov žalm. 2 Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie. 3 Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. 4 Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám. 5 Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, zlý človek nepobudne pri tebe, 6 ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. 7 Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. 8 No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom. 9 Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, urovnaj svoju cestu predo mnou. 10 Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti. 11 Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili. 12 Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. 13 Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

1

mail   print   facebook   twitter