Hľadaný výraz: psalms 26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov žalm. Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti a v tebe mám nezlomnú dôveru. 2 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. 3 Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy. 4 Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam. 5 Nenávidím spoločnosť zlosynov a s bezbožnými si nesadnem. 6 V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo tvojho oltára, Pane, 7 aby som ťa mohol verejne chváliť a rozprávať o všetkých tvojich skutkoch zázračných. 8 Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok tvojej slávy. 9 Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. 10 Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. 11 Ale ja kráčam v nevinnosti, vykúp ma a buď mi milostivý. 12 Moja noha stojí na rovnej ceste; v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

1

mail   print   facebook   twitter