Hľadaný výraz: psalms 15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov žalm. Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? 2 Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, 3 čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. 4 Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. 5 Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

1

mail   print   facebook   twitter