Hľadaný výraz: psalms 123, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pútnická pieseň. Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania; 4 lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných.

1

mail   print   facebook   twitter