Hľadaný výraz: psalms 110, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ 2 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov. 3 Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. 4 Pán prisahal a nebude ľutovať: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ 5 Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí. 6 Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; po šírej zemi hlavy rozdrví. 7 Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne.

1

mail   print   facebook   twitter