Hľadaný výraz: psalms 67, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Žalm. Pieseň. 2 Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár! — Sela — 3 Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy! 4 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! 5 Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. — Sela — 6 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! 7 Zem vydala svoju úrodu, Boh nás žehná, náš Boh. 8 Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!

1

mail   print   facebook   twitter