Hľadaný výraz: psalms 67, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm. 2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! 3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! 4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 5 Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. 6 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 7 Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. [ (Psalms 67:8) Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! ]

1

mail   print   facebook   twitter