Hľadaný výraz: psalms 61, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův. 2 Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj, 3 z končin země k tobě volám se sklíčeným srdcem. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá, 4 ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli. 5 Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel. 6 Ty jsi, Bože, slyšel moje sliby. Do vlastnictví dals mi ty, kteří se bojí tvého jména. 7 Přidávej dny králi, ať jsou jeho léta jako celá pokolení, 8 ať před Bohem trůní věčně. Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho opatrují! [ (Psalms 61:9) A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby. ]

1

mail   print   facebook   twitter