Hľadaný výraz: psalms 61, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. 2 Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! 3 Od konce světa volám tě, srdce mám sevřené: Ke skále, která mě převyšuje, prosím doveď mě! 4 Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. 5 V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla 6 Mé sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictví. 7 Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta ať věky trvají! 8 Před Boží tváří ať trůní navždycky, dej, ať ho provází láska s věrností! 9 Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny.

1

mail   print   facebook   twitter