Hľadaný výraz: psalms 34, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek elõtt, és mikor ez elûzte õt és elment. 2 Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van! 3 Dicsekedik lelkem az Úrban; [s] hallják ezt a szegények és örülnek. 4 Dicsõítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az õ nevét! 5 Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembõl kimentett engem. 6 A kik õ reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. 7 Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette õt. 8 Az Úr angyala tábort jár az õt félõk körül és kiszabadítja õket. 9 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki õ benne bízik. 10 Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik õt félik, nincs fogyatkozásuk. 11 Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. 12 Jõjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 13 Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 14 Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtõl. 15 Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. 16 Az Úr szemei az igazakon vannak, és az õ fülei azoknak kiáltásán; 17 Az Úr orczája pedig a gonosztevõkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földrõl. 18 [Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket. 19 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. 20 Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl kimenti az Úr. 21 Megõrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 22 A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyûlölik az igazat. [ (Psalms 34:23) Az Úr kimenti az õ szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki õ benne bízik. ]

1

mail   print   facebook   twitter