Hľadaný výraz: psalms 16, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pamätný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam! 2 Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa. 3 Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. 4 Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom; neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 5 Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. 6 Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel. 7 Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. 8 Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa. 9 Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, 10 lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. 11 Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

1

mail   print   facebook   twitter