Hľadaný výraz: psalms 16, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám. 2 Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! 3 Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši! 4 Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na mé rty! 5 Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš! 6 Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví! 7 Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci mě učí mé svědomí. 8 Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám. 9 Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá. 10 Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! 11 Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

1

mail   print   facebook   twitter