Hľadaný výraz: psalms 145, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Dávid dicsérõ éneke. 2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! 3 Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan. 4 Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. 5 A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. 6 Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. 7 A te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. 8 Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû. 9 Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 10 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. 11 Országodnak dicsõségérõl szólnak, és a te hatalmadat beszélik. 12 Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsõségét. 13 A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékrõl nemzedékre. 14 Az Úr megtámogat minden elesendõt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 15 Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. 16 Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élõt ingyen. 17 Igaz az Úr minden õ útában, és minden dolgában kegyelmes. 18 Közel van az Úr minden õt hívóhoz; mindenkihez, a ki hûséggel hívja õt. 19 Beteljesíti az õt félõknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti õket. 20 Megõrzi az Úr mindazokat, a kik õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. 21 Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az õ szent nevét áldja minden test örökkön örökké!

1

mail   print   facebook   twitter