Hľadaný výraz: psalms 145, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávidov chválospev. |TU(álef)|Tu Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. 2 |TU(bét)|Tu Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. 3 |TU(gimel)|Tu Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. 4 |TU(dálet)|Tu Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. 5 |TU(hé)|Tu Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. 6 |TU(váv)|Tu Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. 7 |TU(zajin)|Tu Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. 8 |TU(chét)|Tu Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. 9 |TU(tét)|Tu Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. 10 |TU(jod)|Tu Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. 11 |TU(kaf)|Tu Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, 12 |TU(lámed)|Tu aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. 13 |TU(mém)|Tu Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. 14 |TU(sámek)|Tu Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. 15 |TU(ajin)|Tu Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. 16 |TU(pé)|Tu Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. 17 |TU(cádé)|Tu Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. 18 |TU(kóf)|Tu Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. 19 |TU(réš)|Tu Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. 20 |TU(šín)|Tu Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. 21 |TU(táv)|Tu Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky.

1

mail   print   facebook   twitter