Hľadaný výraz: psalms 127, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ak nebude Hospodin staväť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. 2 Daromné vám je skoro vstávať, neskoro sadať a jesť chlieb bolesti. Bôh i tak dáva svojmu milému sen. 3 Hľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia, jeho plácou plod života. 4 Jako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti. 5 Blahoslavený muž, ktorý nimi naplnil svoj túl. Nezahanbia sa, keď budú hovoriť s nepriateľmi v bráne.

1

mail   print   facebook   twitter