Hľadaný výraz: psalms 127, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. 2 Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. 3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. 4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. 5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

1

mail   print   facebook   twitter