Hľadaný výraz: psalms 112, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Dicsérjétek az Urat. 2 Hõs lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik. 3 Gazdagság és bõség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. 4 Az igazakra világosság fénylik a sötétben: [attól a ki] irgalmas, kegyelmes és igaz. 5 Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi. 6 Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. 7 Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve erõs, az Úrban bizakodó. 8 Rendületlen az õ szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz. 9 Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az õ szarva felemeltetik dicsõséggel. 10 Látja [ezt] a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.

1

mail   print   facebook   twitter