Hľadaný výraz: psalms 112, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! 2 Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno. 3 Jmění, bohatství má ve svém domě, jeho spravedlnost trvá navždy. 4 Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. 5 Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva: 6 nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně. 7 Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. 8 Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků. 9 Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v slávě. 10 Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí; choutky svévolníků přijdou vniveč.

1

mail   print   facebook   twitter