Hľadaný výraz: psalms 112, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost. 2 Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde. 3 Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky. 4 Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a spravedlivý. 5 Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem. 6 Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý. 7 Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina. 8 Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých nepřátelích. 9 Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě. 10 Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude; žádost bezbožníků zahyne.

1

mail   print   facebook   twitter