Hľadaný výraz: psalms 103, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 A Dávidé. 2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl. 3 A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 4 A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5 A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé. 6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 7 Megismertette az õ útait Mózessel; Izráel fiaival az õ cselekedeteit. 8 Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû. 9 Nem feddõdik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 10 Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. 11 Mert a milyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt. 12 A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket. 13 A milyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt. 14 Mert õ tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 15 Az embernek napjai olyanok, mint a fû, úgy virágzik, mint a mezõnek virága. 16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az õ helye sem ismeri azt többé. 17 De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága a fiaknak fiain; 18 Azokon, a kik megtartják az õ szövetségét és megemlékeznek az õ parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 19 Az Úr a mennyekbe helyheztette az õ székét és az õ uralkodása mindenre kihat. 20 Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, a kik teljesítitek az õ rendeletét, hallgatván az õ rendeletének szavára. 21 Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi! 22 Áldjátok az Urat minden õ teremtményei, az õ uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

1

mail   print   facebook   twitter