Hľadaný výraz: proverbs 27, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nechlúb sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň. 2 Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí, a nie tvoje rty. 3 Tiaž kameňa a váha piesku je veľká; ale hnev blázna je ťažší nad to oboje. 4 Ukrutná vec je prchlivosť, a povodňou je hnev; ale kto obstojí pred závisťou? 5 Lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska. 6 Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí. 7 Sýta duša pohŕdne aj medom; ale lačnej duši je každá horkosť sladkou. 8 Jako vták, ktorý vyletí zo svojho hniezda, tak i človek, ktorý vyletí zo svojho miesta. 9 Masť a kadivo obveseľuje srdce, tak i sladkosť niečieho priateľa, pochádzajúca z rady duše. 10 Svojho priateľa a priateľa svojho otca neopusti, ale nevchádzaj do domu svojho brata v deň svojho nešťastia; lepší je blízky súsed ako ďaleký brat. 11 Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje. 12 Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a pykajú. 13 Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh. 14 Tomu, kto veľkým hlasom dobrorečí svojmu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie. 15 Ustavičné kvapkanie v deň prívalu a svárlivá žena sú si rovné. 16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vyskytne jeho pravici. 17 Železo sa ostrí železom, a človek ostrí tvár svojho blížneho. 18 Ten, kto stráži fík, bude jesť jeho ovocie, a ten, kto ostríha svojho pána, bude ctený. 19 Jako voda ukáže tvári tvár, tak srdce človeka človekovi. 20 Peklo a zahynutie sa nenasýtia, a tak sa nenasýtia ani oči človeka. 21 Panvica striebru a pec zlatu, a človek sa pozná podľa svojej chvály. 22 Keby si blázna utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznovstvo. 23 Znaj dobre stav svojho drobného stáda a obráť svoj pozor na čriedy dobytka. 24 Lebo hojnosť netrvá na veky, alebo či azda trvá koruna z pokolenia na pokolenie? 25 Keď sa odprace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vrchov. 26 Barance sú na tvoj odev, a plácou poľa sú kozli. 27 A dostatok mlieka od kôz je na tvoj pokrm, na pokrm tvojho domu, a je životom tvojim dievkam.

1

mail   print   facebook   twitter