Hľadaný výraz: proverbs 15, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo. 3 Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých. 4 Zdravý jazyk je stromom života; ale prevrátenosť v ňom je skrúšením ducha. 5 Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti. 6 V dome spravedlivého je veľký dostatok; ale v dôchodku bezbožného zmätok. 7 Rty múdrych rozsievajú známosť, ale srdce bláznov nie tak. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi. 9 Ohavnosťou Hospodinovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravedlivosťou, miluje. 10 Prísny trest tomu, kto opúšťa cestu; ten, kto nenávidí karhania, zomrie. 11 Šeol <Šeol = peklo, abaddon = zatratenie> a abaddon sú pred Hospodinom, a pravdaže srdcia synov človeka! 12 Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde. 13 Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch. 14 Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve. 15 Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé; ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody. 16 Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj. 17 Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť. 18 Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor. 19 Cesta leňocha je ako plot z tŕnia; ale draha úprimných je nasypaná a urovnaná. 20 Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu; ale umný muž kráča rovno. 22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmysly; ale vo množstve radcov bude stáť. 23 Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré. 24 Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole. 25 Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy. 26 Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči. 27 Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť. 28 Srdce spravedlivého rozmýšľa, čo odpovedať; ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých čuje. 30 Svetlo očí pôsobí srdcu radosť; dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. 31 Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. 32 Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. 33 Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.

1

mail   print   facebook   twitter