Hľadaný výraz: proverbs 15, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Vľúdna odpoveďodvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. 3 Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. 4 Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. 5 Blázon pohŕda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. 7 Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. 9 Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. 10 Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. 11 Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. 12 Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. 13 Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. 14 Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. 15 Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody. 16 Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. 17 Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou. 18 Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. 19 Chodník lenivca je ako plot z tŕnia, cesta statočných je ako hradská. 20 Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohŕda matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. 22 Kde nieto rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. 23 Človek má radosť z odpovede svojich úst; aké dobré je slovo v pravý čas! 24 Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. 25 Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. 26 Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú Mu čistými. 27 Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, bude žiť. 28 Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. 29 Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. 30 Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. 31 Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. 32 Kto zavrhuje napomenutia, pohŕda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. 33 Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.

1

mail   print   facebook   twitter